Tegusa inimese toetamine

Tööandjate Manifestis 2018 on selgelt sõnastatud Eesti inimeste, ettevõtjate ja poliitikute ees seisvad valikud ja väljakutsed. Manifesti ja Reformierakonna valmiva programmi ühisosa on suur, sest erakonnana seisame tegusa inimese eest. Oleme veendunud, et Eesti inimeste heaolu aluseks on tugev majandus, mille alustalaks on riigi korras rahandus.


Eestil läheb ju hästi. Näen, et vajame tarkust ja julgust astuda ise, mitte majanduskriisi survel, välja „hästi” mugavustsoonist. Samasugusele järeldusele jõudsid manifesti koostajad ning on jõudnud ka Reformierakonna programmi koostajad.

Reformierakonna prioriteet on taastada lihtne, läbipaistev ja etteaimatav maksukeskkond. See tähendab 500eurose maksuvaba miinimumi kehtestamist igale eraisikust maksumaksjale, aktsiiside alandamist konkurentsivõimelisele tasemele ning maksurahu kehtestamist.

Sarnaselt manifestiga näeme, et Eesti tööseadusandlus peab käima ajaga kaasas, soosides paindlikke töövorme ning võimaldades erinevate oskuste ja võimetega ning erinevas vanuses inimestel töötada.

Tark majandus eeldab teadus- ja arendustegevuse (T&A) investeeringute suurendamist ning rakendusuuringute osakaalu kasvu. Reformi eesmärk on suurendada riigi T&A investeeringud 1 protsendini SKT-st ning toetada rakendusuuringute keskuse loomist ettevõtluse ja teaduse paremaks sidumiseks. Parima tulemuse saamiseks näeme, et ka erasektor tuleb omapoolsete T&A investeeringute suurendamisega kaasa.

Reformierakonna eesmärk on muuta Eesti ärikeskkond taas atraktiivseks nii Eesti kui ka välisinvestorite jaoks, et nad tunneksid end siin oodatuna. Selleks tuleb vähendada halduskoormust ja bürokraatiat ning erastada riigile strateegiliselt mittevajalikud ettevõtted. Uute investeeringute meelitamiseks tuleb senisest enam teha koostööd kõigil ministeeriumidel ja ametkondadel, see ei saa olla vaid ühe ministeeriumi või erasektori erahuvi.

Sarnaselt manifestile, väärtustab ka Reformierakonna programm haridust ja õpetajat. Parem haridus avab inimesele enam võimalusi elus hästi toime tulla. Palju edukaid ja oma võimed maksimaalselt realiseerunud inimesi tähendab ka harmoonilisemat ja jõukamat riiki. Üks väike, kuid oluline näide, kuidas õpi- ja valikuvõimalusi avardada, on muuta riigi tagatud õppelaenu tingimused kaasaegseiks. Täna kehtiv 5protsendiline intress on ebaõiglaselt kõrge ega vasta laenu eesmärgile ja intressikeskkonnale. Ümbervaatamist vajavad ka laenu maksimummäär ja tagasimaksmise tähtajad.

Kokkuvõttes, Tööandjate Manifest 2018 annab meile hea sisendi valimisprogrammi viimistlemiseks.

ANDRES SUTT, endine Eesti Panga asepresident, Reformierakond

blog comments powered by Disqus