Teevad rohkem kui neilt oodatakse

Kolmapäeval tunnustati Betti Alveri muuseumis Jõgevamaa parimaid noortevaldkonna töötajaid. 2014. aastast on esile tuua nii tublisid noorsootöötajaid kui koolide huvijuhte. Neid kõiki ühendab pühendumus ja armastus oma töö vastu – nad teevad rohkem kui neilt oodatakse.

2014. aasta enim silmapaistnud noorsootöötajaks tunnistati Laidi Grauen. Lisaks sellele pälvis noorsootöötaja ka aasta koolitaja tiitli. Siimusti noorsootöötaja esitas konkursile Jõgeva vallavanem Enn Kurg. “Otsus tuli lihtsalt. Inimene on tööl poole kohaga, aga panustab pooleteise koha eest vaatamata kellaaegadele ja nädalapäevadele,” sõnas Kurg.

Head inimesed ja head ideed

Laidi on noorsootöös tegutsenud juba seitse aastat, ent uued ideed ja algatused ei ole otsa saanud. “Keskajal pandi teisitimõtlejad tuleriidale. Kui tuua mõte tänapäeva ja panna Laidi tuleriidale ja küsida, kas ta loobuks noorsootööst, siis laseks ta ennast ilmselt ära põletada,” tõi vallavanem kujundliku näite noorsootöötaja pühendumusest.

Laidi Grauen tunnistas, et ta ei saaks olla hea noorsootöötaja ja tunnustust vastu võtta, kui tema ümber poleks häid inimesi. “Sel aastal on lihtsalt juhtunud nii, et head inimesed ja nende ideed on minu juurde tee leidnud. Olen kogu elu proovinud teha asju suure kirega. Mulle meeldib, kui kõik saab hästi tehtud. Siis on endal ka hea tagasi vaadata ja head meelt tunda. Need uhked tiitlid on minu jaoks väga olulised, sest olen seitse aastat Siimusti noortega tegelenud ja igasuguseid aegu näinud. On olnud hetki, kus ma pole reaalselt tajunud, et teen tööd – pigem on see elustiil olnud. Samas olen rasketel aegadel pidanud ka loobumise plaane. Sain kinnituse, et teen õiget asja ja enesekindluse seda edasi teha.”

Jõgeva maavalitsuse kultuuri- ja noorsootöö peaspetsialist Tiina Tegelmann lisas, et Laidi on esitatud ka üleriigilisele noorsootöötajate tunnustamisele.

Eriliselt korraldatud aastapäevad

Noorsoovaldkonna tunnustuse Aasta tegu 2014 pälvis Põltsamaa ühisgümnaasiumi huvijuht Sirje Ange. “Koolis ei jutuks midagi, kui Sirjet ei oleks kohal organiseerimas,” rääkis Ange konkursile esitanud õppealajuhataja Tiia Mikson. “Sirje oma eesmärgist lähtuvate ja hästi organiseeritud tegudega on tuntud nii linnas kui maakonnas. Märkamata ei ole jäänud ka tema väärtused, isamaalisus ja patriotismi kasvatus koolis. Ning enamik linnakodanikke tunnevad Sirjet just eriliselt korraldatud vabariigi aastapäevade kaudu.” Huvijuht kinnitas, et kõik on võimalik tänu toredatele lastele ja kolleegide toetusele.

Maal elavatel lastel huvitav elu

2014. aastal jagati koostöö kategoorias välja kaks auhinda. Ühe neist pälvis Põltsamaa noorsootöötaja Merle Vaht ning teine auhind läks Pala põhikooli huvijuht Inna Lambile. Põltsamaa linnavalituse haridus- ja kultuurinõuniku Kadri Suni hinnangul on Merlega meeldiv kootööd teha. “Merle on olnud linnvalitusele hea partner. Ta on pakkunud ise ideid ning panustanud nii lastekaitsepäeva kui ka kohvikutepäeva õnnestumisse,” lisas Suni.

Inna Lambi puhul hinnati tema pikaaegset tööd 4H klubis. “Inna on oskuslikult klubi tegevused rakendanud koolis ja noortega koostöös. Igati tubli ja koostööaldis inimene,” selgitas oma otsust Pala kooli direktor Malle Weinrauch, kes esitas Inna konkursile. “Olen alates 1995. aastast klubitegevuse vankrit koos lastega vedanud.  Soovin, et ka maal elavatel lastel oleks huvitav,” rääkis Lamp.

2014. aasta noorsootöö tunnustuse pälvis Kiigemetsa kooli huvijuht Merje Talistu. Merje on ka Jõgeva maakonna huvijuhtide ainesektsiooni juht. Kuid tunnustust väärib see, et ta on võtnud vastutuse olla Kiigemetsa koolis nii huvijuht, märkaja, pai tegija kui õpetaja. Merje eestvedamisel on jõudnud õpilased erivajadustega laste teatrifestivalile Savilind. Kusjuures koolis on juba viis lindu.

“Ma ei saa seda teha ilma vahva õpilas- ja huvimeeskonnata. Lapsi Savilinnule viies olen tugitöötaja, sest suure töö teeb ära ringijuhendaja Kaire Toming,” lisas Merje Talistu.

Noorsootöösse panustamise eest tunnustati Marju Saviauku ja Nele Graversoni. Kaks tegusat noort inimest on oma tegudega eeskujuks paljude. Nele ja Marju eestvedamisel on rakendatud Jõgeva linnas mobiilset noorsootööd, loodud riskilastele võimalusi huvitegevuseks, korraldatud maakonna noortele seminare ja suvekoole. Lisaks käivitasid noorsootöötajad Jõgevamaa noorte infoportaali Lõvi hääl – tosin möiret.

2014. aasta noorsootöö nominentidena märgiti ära Laiuse põhikooli huvijuht ja noortekeskuse töötaja Kristin Noormägi, keda peetakse noorsootöö pärliks. Tema uued mõtted ja ideed on rõõmustanud tervet kogukonda, nii lapsi kui nende vanemaid. Teiseks nominendiks on JJ-Streeti treener Kairi Jerlov, kes lisaks tantsule aitab noortel leida sihte ja täita unistusi, mis aitavad elus paremini hakkama saada. Tunnustuse oma pühendumuse eest pälvis ka Palamuse noortekeskuse töötaja Ene Seppa.

Tunnustatud noorsootöötajad

*Siimusti ANK Laidi Grauen

* Põltsamaa ühisgümnaasiumi huvijuht Sirje Ange

<p>

* Põltsamaa noorsootöötaja Merle Vaht

*Pala põhikooli huvijuht Inna Lamp

* Kiigemetsa kooli huvijuht Merje Talistu

* Jõgeva noorsootöötaja Marju Saviauk

*Jõgevamaa gümnaasiumi projekti- ja noorsootööjuht Nele Graverson

* Laiuse põhikooli huvijuht ja noortekeskuse töötaja Kristin Noormägi

* JJ-Streeti treener Kairi Jerlov

* Palamuse noortekeskuse töötaja Ene Seppa

i

MARGE TASUR

blog comments powered by Disqus