Teetööd Mustvees on hoo sisse saanud

Nädala eest Mustvees ja Jõgeva-Mustvee maanteel alanud teetööde lõpetamise tähtaeg on 6. oktoobril.


Põhjalik teeremont toimub riigitee 36 ‒ Jõgeva-Mustvee ‒ maantee kilomeetritel 33,7-38,91. Tee renoveerimisprojekti on koostanud osaühing Roadplan. Töövõtulepingud on sõlmitud kahe töövõtjaga.

Maanteelõigule ehitab osaühing Verston Ehitus kaheksa meetri laiuse katte, teeb pikiprofiiliparandusi, kaevab külgkraavid. Teeremondi käigus puhastatakse vanad truubid ja ehitatakse uued ning paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid. Puhastatakse ja planeeritakse teemaa, raadatakse ja juuritakse võsa.

Linnalõigule ehitab aktsiaselts YIT Infra Eesti seitsme meetri laiuse katte, teeb samuti pikiprofiili parandusi. Ka siin tuleb puhastada kraave ja truupe, ehitada uusi. Mustvee linnas likvideeritakse ohtlikud parkimiskohad ja muudetakse ohutuks Peipsi järve poolne parkla ja ristmik. Linn saab sadeveekanalisatsiooni. Osaliselt tõstetakse ümber tänavavalgustust ja elektrivarustust ja ka siia paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid.

Eesmärgiks on teelõigu seisukorra parandamine ning kandevõime tõstmine ja seeläbi sõidumugavuse ja liiklusohutuse suurendamine. Tööde lõpp on kavandatud 6. oktoobriks 2018.

Mustvee abivallavanem Enn Kurg rääkis, et ehituse maksumuseks on kavandatud 2 484 000 eurot. „Liiklust päriselt sulgeda ei ole kavas. Küll on teeremondi piirkonnas kiirusepiirang 70 kilomeetrit tunnis ja otseses töödetsoonis 50. Kui üks sõidurada on parasjagu suletud, reguleeritakse liiklust fooriga. Üks selline on meil juba Luige ristmiku ja Mustvee vahel olemas. Õnneks ei ole remonditav teelõik pikk, seega ei peaks teekonna läbimine väga palju rohkem aega võtma,“ täpsustas abivallavanem.

„Suuri liiklusemuudatusi pärast teeremonti ei tule, ainult Ankru hotelli parkla juurde tuleb uus ohutusriba,“ lisas Enn Kurg.

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus