Teenustasud kinnitatakse üheks aastaks

Ragn-Sells on Jõgeva Linnavalitsuse toetusel tõstnud jäätmeveo hinda alates 2007. aasta 1. jaanuarist kahel korral, alates käesoleva aasta 1. veebruarist ja tuleva aasta 1. jaanuarist kokku 26-37 protsenti, olenevalt jäätmemahuti suurusest.

Korraldatud jäätmeveo piirkonnas pakutakse teenindushind üheks aastaks, et tarbijad ei peaks etteulatuvalt kinni maksma tuleviku täiendavatest kuludest tingitud riske. Selline teguviis annab võimaluse pakkuda tarbijatele õiglast hinda.

Hindade muutmise/tõstmise aluseks korraldatud jäätmeveo piirkonnas (antud juhul Jõgeva linn) on jäätmeseaduse  paragrahv 66 ja Jõgeva Linna ja Ragn-Sells AS-i vahel sõlmitud korraldatud jäätmeveo leping 2006. aasta 4. juunist nr 08-03.01/3. Korraldatud jäätmeveo piirkonnas toimub jäätmekäitlusteenuste hindade muutmine kohaliku omavalitsuse kooskõlastusega põhjendatud taotluse ning kalkulatsiooni alusel.

Jäätmete veo teenustasu koosneb põhimõtteliselt neljast komponendist – ladestustasu prügilas, kütusekulu, otsesed teeninduskulud (sh. veokite hoolduskulud, remont, rehvid, kulum ja administreerimiskulud) ja muud kulud (sh elektrienergia kulu, postikulu).

Jäätmete ladestustasu hind prügilas on reguleeritud keskkonnatasude seadusega (saastetasu). Jõgeva linnas kogutud jäätmed ladestatakse Torma prügilas. Torma prügila sorteeritud olmejäätmete vastuvõtuhind tõusis alates  käesoleva aasta 1. jaanuarist 18 protsenti võrreldes 2007. aastal kehtinud hinnaga ning  alates tuleva aasta 1. jaanuarist tõuseb sorteeritud olmejäätmete ladestushind Torma prügilas täiendavalt 10 protsendi võrra ( 2007.-2008. aasta peale kokku hinnatõusu 28 protsenti).

Käesoleva aasta 1. jaanuarist tõusis kütuseaktsiisi määr 8,9 protsendi võrra, mis mõjutas tänavust teenindushinna kujunemist. Tegelikult kujunes 2008. aasta keskmiseks diislikütuse hinnaks 18,28 kr/l. Tänaseks, st detsembrikuuks on diislikütuse hind langenud 2007. aasta tasemele.

Muude kulude kasvuks on arvestatud 2009. aasta teenindushinnas  kaks protsenti, see on tingitud elektrienergia ja postikulude hinnatõusust. Postikulu on tõusnud perioodi jooksul 25 protsenti, elektrienergia hind tõusis alates käesoleva aasta 1. jaanuarist ja 1. märtsist kokku ligikaudu 10 protsenti. 

PIRET MILLER, Ragn-Sells AS

Lõuna piirkonna müügijuht

blog comments powered by Disqus