Teenindusbüroode ja liiklusregistri teenuste reformi käik

Mõni sõna reformide taustast ja põhjustest. Oleme viimastel aastatel oluliselt arendanud oma e-kanaleid. 50 protsenti maanteeameti teenuste kasutajaid on leidnud, et e-kanali kaudu asjade ajamine otse kodust või töölt on neile büroos kohal käimisest sobivam, kiirem ja soodsam viis maanteeametiga suhtlemiseks. Sellest tulenevalt on büroode külastatavus vähenenud 16,7 protsenti ning toiminguid neis tehakse pea veerandi võrra vähem. Ja see trend jätkub. Büroodesse tullakse tulevikus veel vähem, eriti kui e-teenused pakuvad mugavamat ja kiiremat võimalust kasvõi juhiload postiga tellida.

Teame kõik, et tööealine elanikkond Eestis väheneb, ning riik ja riigiamet ei saa samal ajal liikuda vastassuunas. Peame hakkama saama väiksema töötajaskonnaga, ent tegutsema efektiivsemalt. Kvaliteetsed e-teenused on selleks hea alus.

Muutuste taga on soov juurida meie süsteemist välja korruptsioon. Oleme sellel teemal suhelnud pikemalt ka keskkriminaalpolitsei korruptsiooni vastu võitlejatega, et saada aru, kus on riskikohad. Sellest lähtuvalt tahame moodustada ühtse eksamikeskuse. Eksami vastuvõtja peab tundma eeskätt oma tööd, mitte eksami sooritajat või autokooli esindajat. Pole ilmselt suur saladus, et just pikemad tutvused kohtadel loovad meie süsteemis võrgustiku, kus liiguvad teened ja meelehea.

Kohtumiste tulemusena on sündinud kompromisse

Nüüd konkreetselt Raplast. Seal tehtud omavalitsusjuhtide ja ettevõtjate pöördumises on siiski mitu päris eksitavat väidet, loodetavasti teadmatusest, mitte soovist luua vale muljet.

Esiteks, oleme korduvalt kohtunud Raplamaa omavalitsusjuhtidega ja äriettevõtjatega arutamaks reformiga seonduvat. Kindlasti teeme seda ka edaspidi ja mõlemad pooled on olnud kättesaadavad igal ajal. Miks vastupidist muljet püütakse luua, teavad vaid selle eksitava mulje loojad. Reformikavu oleme iga nädal läbi rääkinud ja tutvustanud ka teistes Eesti piirkondades, oleme suhelnud kohalike omavalitsusjuhtide ja äriettevõtjatega ning nende kohtumiste tulemusel oleme leidnud kompromisse. Näiteks Ida-Virumaal jäävad eksamid nii Narva kui Jõhvi, Põlvamaa büroos säilib kolm päeva lahtiolekut algselt plaanitud ühe päeva asemel.

Teiseks, Rapla juhtidega kohtudes leppisime viimasel kohtumisel kokku, et Rapla esindus on alates 1. septembrist avatud kolmel päeval nädalas. Algne plaan oli kaks päeva, kuid kohalike juhtidega kohtudes leppisime kolme päeva avatuse, et täiesti kindel olla, et teenindus suudab kliendid ära teenindada ja jätta igaksjuhuks varuruumi.

Samuti säilivad Raplas kõik põhilised maanteeameti teenused. Registreerimiseelset ülevaatust saab Raplas samuti ka edaspidi teha, see toimub vastavalt vajadusele ja eelbroneerimiste alusel.

Maanteeamet jätkab Raplas tööd ja kõik teenused on jätkuvalt kättesaadavad – sõidueksameid võetakse vastu vähemalt kord nädalas (sellest praeguse nõudluse põhjal piisab), ning säilib ka rasketehnika eksamite vastuvõtmise võimekus.

Vastan ka kirjas olnud viiele punktile detailsemalt:

1.Rapla teenindusbüroo tööaeg teisipäevast reedeni kell 9.00–17.00, kõik toimingud võimalikud.

Vastus: Rapla büroo toimingud 2015 va 2016 olid enne muudatust vähenenud 25 protsenti. Rapla kohtumistel ettevõtjatega ja omavalitusese juhtidega oli nende sooviks avada büroo kolm päeva nädalas (nagu öeldud, algne plaan oli 2-l päeval) ning seda ka teeme ‒ alates septembrist on büroo avatud E, T ja N. Pöördumise koostajad kas ei teadnud seda või kasutasid seda ajakirjaniku eksitamiseks.

2.Teenindusbüroos peab olema üks statsionaarne bürootöötaja.

Vastus: Teenindus on büroos tagatud igal päeval, kui büroo avatud. Ja teenust osutab maanteeameti töötaja, tähtis on tema professionaalsus, mitte tutvused. Teenuse osutamine ei tohi katkeda ka siis kui töötaja on puhkusel, roteerub kuhugi appi või edutatakse.

3.Teenindusbüroos peab olema üks põhikohaga eksamineerija.

Vastus: Taas, teenuse osutamine ei katke ja maanteeameti esindaja on igal büroo lahtioleku päeval kohal ning võtab eksameid vastu.

Nagu eespool viitasin, eksamineerijate roteeruvus ja võimalike korruptiivsete kokkulepete vältimine kohalike autokoolide, õpilaste ja eksamineerijate vahel on üks peamisi reformikava eesmärke. Alates käesoleva aasta 1. oktoobrist hakkab sõidueksamitega seotud valdkondi koordineerima tsentraalne eksamikeskus, kes koondab kõik eksamineerijad seniselt teenindusbüroo-põhiselt töökorralduselt ühtse juhtimise alla. Teenuse sisu jääb aga samaks, inimesele ei muutu midagi, kuid eksamineerija ei ole lihtsalt varem tuttav eksamit andva inimese ja autokoolidega kohapeal.

Liiklusesse peavad tulema hea ettevalmistusega juhid

4.Teenindusbüroos peab olema üks registreerimiseelset ülevaatust teostav töötaja.

Vastus: Teenuse osutamine jääb kliendile samaks, nagu varem. Töötaja tuleb kohale kliendi tellimisel ja osutab teenust. Teenuse kasutamiseks saab klient e-teeninduses või telefonis büroo külastamise soovist ette teada anda. See tähendab, et enam ei pea klient kulutama aega järjekorras ootamisele ja ametnik omakorda kliendi ootamisele.

Uute autode, haagiste ja traktorite tehakse registreerimise eelne ülevaatus halduslepingu alusel juba tootja juures, nii et tavapäraselt edasimüüjatel büroosse masinaid ette näitama ei olegi vaja tulla. (Konkreetselt on aga hetkel Raplas töötav registreerimisega tegelev ametnik haige ja loodetavasti saab tööle naasta septembris. Seetõttu on hetkel 2 päeva nädalas asendus.)

5.Rapla teenindusbüroos peab säilima A- ja B-kategooria eksamite sooritamise võimalus (olenemata elukohast).

Vastus: Pooled Eesti rasketest liiklusõnnetustest toimuvad suuremates linnades, seepärast soovime, et eksamid toimuks ka seal. Sõiduõpe peab olema piisav, et need kes tulevikus meiega koos liiklevad, saaks hakkama ka maanteel ja suuremates linnades. Olles suhelnud ka autokoolide liiduga, Eestis üle 50 autokooli tegutseb juba täna omavalitsustes, kus eksameid ei võeta vastu. Kõik möönavad, et ka linnades ja suurtel maanteedel liiklemine on vaja selgeks saada, kuid ega see kohapeal autokoole või eksami ettevalmistust kaota. See on ka ohutuse küsimus – millised juhid meil tulevikus liiklusesse lisanduvad.

  1. C, D, E ja T-kategooria eksamite sooritamise võimalus Kehtna kutsehariduskeskuses (Kehtna majandus- ja tehnoloogiakool).

Vastus: Siin eksitatakse kahjuks nüüd pöördujate poolt avalikkust, koostöö kutseõppeasutuste ja kaitseväega on jätkunud katkematult samal moel nagu varem, eksamid võetakse vastu väljasõitudega nende juures. Keegi pole siin ka muutusi planeerinud ning seda on alati öeldud.

Me oleme väga avatud suhtlemisele ja otsime pidevalt koos kohalike omavalitsuse juhtidega paremaid lahendusi. Reform on siiski vajalik, loodan, et seda mõistetakse. Kui keegi soovib arutada, tuleme ise heameelega kohale või avame maanteeameti uksed külalistele. Ja me ei asu Toompeal vaid hoopis Pärnu maanteel.

Tegemist on maanteeameti peadirektori vastustega omavalitsusjuhtide ja ettevõtjate Rapla kohtumisel kerkinud küsimustele

PRIIT SAUK, maanteeameti peadirektor

blog comments powered by Disqus