Teenetemärk Jõgevalt pärit täiskasvanuhariduse edendajale

Vabariigi aastapäeva eelõhtul andis president Kersti Kaljulaid üle teenetemärgi 113 inimesele, kes ühel või teisel viisil aidanud hoida ja edendada Eesti riiki. Ühtki praegust jõgevamaalast tänavuste aumärgi saajate hulgas polnud, küll aga vähemalt üks endine jõgevamaalane, Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras projektijuht Sirje Plaks.


Sirje Plaksile andis president NUKU teatris toimunud tseremoonial üle Valgetähe V klassi teenetemärgi. Tunnustuse pälvis ta selle eest, et on panustanud enam kui kümne aasta jooksul elukestva õppe väärtustamisse, algatades, arendades ja juhtides Eesti-siseseid ja rahvusvahelisi täiskasvanuhariduse koostöövõrgustikke.

Sirje Plaks, keda Jõgeval mäletatakse rohkem Sirje Heina nime all, tõdes, et täiskasvanute õppima innustamisega puutus ta kokku juba Jõgeval omaaegse tarbijate kooperatiivi kaadriosakonnas ehk praeguses mõistes personaliosakonnas töötades. Tarbijate kooperatiivis töötas tollal umbes 850 inimest ja Sirje Plaks vastutas selle eest, et nad vajalikul määral koolitatud saaksid.

“Pidin jälgima muu hulgas seda, et inimesed keskhariduse omandaksid: Nõukogude Liidus oli selleks ajaks keskharidus kohustuslikuks muudetud. Kõige keerulisem oli õppimise vajalikkuses veenda noori meessoost transporttöölisi: just nemad kippusid kaugõppekeskkoolist välja kukkuma. Tuli pidada päris pikki jutuajamisi, et noormehed õpinguid ei katkestaks. Nii et minu elukestva õppe missioon sai alguse juba Jõgeval,” sõnas Sirje Plaks.

Ka siis, kui ta hiljem kaubandustöötajate ametiühingu Jõgevamaa organisatsiooni juhtis, pidas ta oluliseks innustada inimesi oma teadmisi ja oskusi täiendama.

1991. aastal asutas Sirje Plaks Jõgevale kodanikualgatuse korras uutmoodi kooli – esteetikakooli Dione.

“Paljud tüdrukud unistasid tollal modellikarjäärist ja Tallinnas tekkis ridamisi selle suunaga erakoole. Dione oli Jõgeva jaoks kohandatud variant,” ütles Sirje Plaks. “Modellindusele me niivõrd ei rõhunudki, kuivõrd laste harmoonilisele arengule. Koolis õpetati käitumist, tantsu, kehakooli, lavalist liikumist ja värvusõpetust, arendati loovust jne.”

Sirje Plaks tõdes, et uudset huvikooli luues mõtles ta nii oma lapselastele (tema tütrel olid kasvamas kaks tütart, kellele oli sisukat huvitegevust vaja) kui ka teistele siinsetele lastele. Kool sai üsna ruttu populaarseks: Diones õppis korraga paarsada eri vanuses last, kes olid jagatud viide-kuude gruppi. Kui õpilaste puudust polnud, siis kõiki vajalikke õpetajaid kohapealt leida ei õnnestunud. See-eest olid nõus Jõgeva vahet sõitma nii mõnedki tuntud ja tunnustatud spetsialistid, nagu etiketiõpetaja Maaja Kallast, modellikoolitaja Ly Ranne, moekunstnik Kai Saar, psühholoogid Karin Hango ja Vahur Murutar jne. Koolis oli siiski ka kohalikke õpetajaid. Värvusõpetuse tunde andis näiteks Anne Nurmik ja kehakooli ja tantsutunde Marika Prave.

Elati kaasa

“Dione tegutsemisaeg oli minu jaoks väga põnev aeg,” tõdes Sirje Plaks. “Vanemad elasid kooli tegemistele huviga kaasa. Ka Jõgeva linna- ja maavalitsus soosisid huvikooli olemasolu. Linnavalitsus tuli näiteks vastu ruumide rendi osas.”

Dione tegutses 1996. aastani, 1997. aastal kolis Sirje Plaks isiklikel põhjustel Tallinna. Sealgi jäi ta seotuks koolitusteemaga: ta asus tööle ETK-sse ehk Eesti Tarbijateühistute Keskühistusse ning hakkas koolitama kaubandustöötajaid.

“Seal sain lõpuks edasi anda ka oma kaubatundmise alaseid teadmisi, mille olin omal ajal Tallinna kaubandustehnikumist omandanud,” meenutas Sirje Plaks.

2002. aastast on ta Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras projektijuht, kes koordineerib elukestva õppe populariseerimist.

“Umbes kolmekümnel protsendil Eesti täiskasvanutest on hariduses n-ö augud sees: neil puudub põhi-, kesk- või kutseharidus,” tõdes Sirje Plaks. “2011. aastal oli meil näiteks rahvaloenduse andmetel 20-34 aastaste hulgas ligemale 40 000 üheksaklassilise või veel napima haridusega inimest. Sellise pagasiga pole just lihtne tööturul püsida. Mõnikord on aga inimesel küll vormiliselt kõrgharidus, aga tema oskused on aegunud ja tal tuleb sellepärast ümber õppida. Selleks, et tänapäeva maailmas edukas olla, tulebki kogu aeg õppida. Paljud on sellest ise aru saanud ja sunnivad end ise tagant, aga on ka neid, keda tuleb innustada.”

Andras teeb koostööd kõigi seitsmeteistkümne Eestis tegutseva täiskasvanute gümnaasiumi ja keskkooliga, sealhulgas Jõgeva täiskasvanute keskkooliga.

“Püüame kaasa aidata sellele, et pooliku haridusega inimesed õppima läheksid ja õpinguid pooleli ei jätaks,” ütles Sirje Plaks. “Selleks produtseerime näiteks õppurite edulugusid ja levitame neid meedias. Praktiseerime ka individuaalset lähenemist võrgustiku kaudu. Otsime kogukondade kaudu oma võrgustikku abilisi, kes aitaksid meil jõuda puuduliku haridusega inimesteni. Lähedaste, kogukonna kaudu inimeste mõjutamine annab mõnikord päris häid tulemusi.”

Hoiakulisi muutusi on Sirje Plaksi sõnul raske saavutada, aga hea eeskuju, õigesti sõnastatud sõnumiga on see siiski võimalik.

“Ega täiskasvanud inimestel pere ja töö kõrvalt haridusteed lihtne jätkata ole: õpingutesse sisse tulnud pikem paus kahandab eneseusku ja tihti pole ka moraalset toetust kuskilt võtta.

Kui aga inimene n-ö kapslist välja tuleb ja koolitee lõpuni käib, on ta ise ka pärast õnnelik,” kinnitas Sirje Plaks.

Üks aasta suuremaid õppimisvõimaluste tutvustamise kampaaniaid on täiskasvanud õppija nädal, mida peetakse tänavu juba kahekümnendat korda. See saab teoks 19.-26. oktoobrini ning nagu ikka, tunnustatakse selle käigus paremaid õppijaid, koolitajaid ja koolitussõbralikke organisatsioone.

Tunnustus valdkonnale

Jõgevaga on Sirje Plaks endiselt tihedalt seotud, sest siin elavad tema 92aastane ema ja üks tütardest perega. Presidendilt aumärgi saamine oli Sirje Plaksi jaoks suur üllatus

“Võtan seda kui tunnustust kogu valdkonnale, milles tegutsen. See on kaudne tunnustus isegi neile, kes end kokku võtavad ja töö kõrvalt õpivad,” sõnas Sirje Plaks.

Esteetikakooli Dione kunagine kehakooli ja liikumisõpetaja, Jõgeva vallavalitsuse haridus- ja kultuuritöö peaspetsialist Marika Prave tõdes, et Diones oli tal võimalus töötada väga toredate, andekate ning motiveeritud laste ja noortega, kellest nüüdseks sirgunud tublid täiskasvanud. Mõned neist, nagu Monika Tuvi ja Liina Pulges, on nähtavad ka telepildis või muus meedias. Huvitav oli suhelda ka õpetajate/koolitajate “koorekihiga”, kes Diones õpetamas käis ja kellest mõnigi (Maaja Kallast, Ly Ranne, Palmi Karu) nüüdseks juba teispoolsuses.

“Õppisin Sirjelt, kuidas organiseerida üritusi ja koolitusi, õppisin ka inimestega suhtlemist ja nende juhtimist, positiivsust ja loomingulisust. Osalt tänu Sirjele ja Dionele jäin Jõgeva kanti paikseks: siin oli võimalik tegelda huvitavate ja meeldivate asjadega, mida Tartu ja Tallinn poleks suutnud pakkuda,” ütles Marika Prave. “Sirje loodud erakoolis töötamise kogemus andis mulle hiljem tõuke ja julguse luua Jõgeva koolituskeskus ‒ täiskasvanuile kursusi korraldav erakool. Suhtleme Sirjega ja assotsiatsiooniga Andras ka praegu väga tihedalt. Hetkel teeme näiteks koostööd Euroopa Liidu rahastatava projektiga “Teine võimalus”, mille eesmärk on tuua haridustee pooleli jätnud väikelaste vanemad taas koolipinki. Sirje on selle üleriigilise projekti eestvedaja. Olen rõõmus, et elu mu 26 aastat tagasi Sirjega kokku viis ning meid sõpradena ja koostööpartneritena koos on hoidnud.”

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus