Teeme üheskoos Eesti paremaks!

Kui küsime endalt, kas meie elu on parem kui nelja aasta eest, siis vastuses peitub ka hinnang valitsuse tööle. Eesti majanduslangus on olnud üks maailma suuremaid, tööpuudus üks rängemaid. Paljud inimesed on majanduslikel kaalutlustel Eestist lahkunud. Kaudsete maksude tõusud on põhjustanud ja põhjustavad valusaid hinnatõuse nii eluasemekuludele, toidule kui esmatarbekaupadele. Maksukoormus vaevab valusalt keskklassi ja madalapalgalisi. Sotsiaaltoetusi annab tänane valitsus aga enim jõukatele.  

Keskerakond läheb 2011. aasta Riigikogu valimistele vastu veendunult, et meil on nii plaan kui ka kogemused andmaks Eesti rahvale selline riik, kus maksukoormus on õiglane ja kus elu on võimalik ka maal. Riik, kus omavalitsustele on tagatud keskvalitsuse suvast sõltumatu tulubaas. Riik, kus on heal tasemel haridus ja  ülikoolid on kättesaadavad andekuse ja töökuse, mitte rahakoti põhjal. Riik, kus eri rahvustest inimeste suhted on sõbralikud. Riik, kus kodanikel on õigus rahvaalgatusele ning kus nad saavad valida presidenti. 

Pensioniindeks õiglaseks, retseptiravimid odavamaks

Soovime alandada toasooja käibemaksu 20protsendilt  9-le, ravimite käibemaksu 5 protsendile ning kultuuriürituste ja raamatute käibemaksu 5 protsendile. Pidevate maksu- ja aktsiisitõusude tagajärjel on nelja viimase kütteperioodiga soojaarved lausa kahekordseks kasvanud. Retseptiravimitele tuleb aga inimestel omast taskust juurde maksta juba 43 protenti, mis on Euroopa kõrgeim omaosalus. Ka Maailma Tervishoiuorganisatsioon WHO on märkinud, et kõrge ravimite hind on teinud rohud Eestis eakatele ja töötutele kättesaamatuks. Seepärast soovime anda eakate ja lastele 90-protsendilise ravimisoodustuse.

Seame eesmärgiks lühendada arstijärjekordi. Taastame hambaravihüvitise ja tõstame selle alates 2012. aastast 191,73 euroni (3000 kroonini) kolme aasta jooksul. Taastame pediaatrite koolituse ja muudame hooldusravi odavamaks.

Muudame pensioniea paindlikuks ja viime selle sõltuvusse keskmise eluea tõusust. Taastame pensionide tasuta kojukande. Väärtustame pensionäride elutööd ja hindame kõrgelt vanema põlvkonna panust Eesti riigi ülesehitamisse. Tõstame erakorraliselt kõiki pensione, sealhulgas vanaduspensione vähemalt 35 euro (ca 550 krooni) võrra kuus. Tõstame pensioniosaku koefitsienti 1,0-ni alampalgaga töötamise eest. Seadustame lesepensioni” — võimaldame pensionärile abikaasa surma korral suurema pensioni abikaasa pensioni arvel. 

Tööhõive taastamine —Eesti edu võti!

Keskerakonna hariduspoliitika seab eesmärgiks tasuta, kättesaadava ja hea hariduse kõigile. Koolitoit peab jõudma nii põhikooli, kutsekooli kui ka gümnaasiumiõpilase lauale. Õpetajate töötasu alammäär peab olema vähemalt Eesti keskmise töötasu tasemel. Lasteaiaõpetajatele tuleb luua sarnaselt kooliõpetajatega riiklikult kehtestatud palgamäärad. Samuti soovime võrdsustada treeneritöö staatuse õpetaja omaga.

Tööhõive tagamine on olnud Keskerakonna olulisemaid eesmärke. Selle saavutamiseks vabastame tööandja aastaks sotsiaalmaksu maksmisest pikaajaliste töötute töölerakendamisel ning rahastame tunduvalt suuremas mahus töötute koolitust ja tööpraktikat. Eelarveliste võimaluste tekkimisel tõstame töötutoetuse pooleni alampalgast. Samuti suurendame töötuskindlustushüvitist ja pikendame selle maksmise perioodi. Hüvitame pikaajalise töötu sõidukulud töötukassasse ja tagasi kodukohta.

Tugeva riigi aluseks on tugev ja toimetulev perekond. Eesti pere peab elama kindlustundes, et oma tööga toob ta leiva lauale, kasvatab lapsed ja loob neile turvalise kodu ning et ta võib raskel hetkel loota riigi abile. Tagame iga lapse kohta lapsehooldustasu kuni kolmanda eluaastani vähemalt 200 eurot (ca 3100 krooni) kuus. Taastame riikliku ranitsatoetuse. 

Me ei  lepi sellega, et riik on omavalitsuste raha pidevalt kärpinud, samal ajal ladudes neile aina uusi kohustusi. Tahame taastada omavalitsustele laekuva üksikisiku tulumaksu osa 11,93 protsendile. Samuti tõstaksime me teehoolduse rahad tagasi 15 protsendile laekuvast kütuseaktsiisist. Teehoiurahade kolmekordne kärpimine on tähendanud seda, et erakorralise lumerohkusega talvede tõttu enam muuks teehoolduseks raha ei jäägi. Toetusfondide vähendamine, täiendavad laenupiirangud ja majanduslangusest tulenev tulude vähenemine on omavalitsused kriitilise piirini viinud. 

Eesti maad ja metsad kuulugu eestimaalastele

Keskerakond kehtestab Eestis euroopaliku tulumaksusüsteemi, milleks on astmeline tulumaks. Sellest võidavad otseselt kõik töötajad, kes teenivad kuni keskmist palka. Kaudselt aga võidab kogu Eesti, kuna see vähendab ühiskonnas valitsevat ebavõrdsust ning suurendab riigieelarve tulusid 224 miljoni euro võrra.

Keskerakonna majanduspoliitika välistab Eesti strateegiliste ettevõtete erastamise ning peab vajalikuks kiirendada maade munitsipaliseerimist. Eesti maad ja metsad peavad kuuluma eestimaalastele, seda ei tohi kergekäeliselt välismaalastele maha müüa!

Me ei pea õigeks, et Eestist viiakse maksuvabalt välja miljoneid eurosid või et investeeringute sildi all soetatakse luksusjahte ja villasid eksootilistesse maadesse. Kindlasti peavad aga maksusoodustused jääma keskmistele ja väikeettevõtetele, eriti siis, kui nad asuvad maapiirkondades. Tahame taastada väiketootjatele piiriülese kaubanduse.

Muudatused maksusüsteemis, tööhõive kiire kasvu stimuleerimine ja ettevõtluse soodustamine loovad meie ühiste eesmärkide saavutamiseks rahalise katte. 

i

MARIKA TUUS, Riigikogu liige, Keskerakond

blog comments powered by Disqus