Teeme koostööd puidu müügil

Eesti erametsanduse käekäik on tõusuteel. Seda kinnitavad nii toetuste taotlemiste numbrilised näitajad kui ka omanike huvi nõustamise järele. Omanik soovib oma metsa majandada mõistvalt.

2008. aasta septembris algatas  SA Erametsakeskus koostööprojekti puidu müügiks üle Eesti,

mis kestis 18 kuud ja lõppes aprillis 2010. Selles osales ka Palamuse Metsaselts MTÜ.

Sel perioodil müüsime enampakkumisel üle 13000 tihumeetri kasvavat metsa ja umbes 600 tihumeetrit sortimente.

Kuigi ühisprojekt on lõppenud, on  metsaühistute kaasabil endiselt võimalik puitu müüa.

Maakonnas on kaks metsaomanike ühendust, kes korraldavad seda tegevust. Need on Palamuse Metsaselts MTÜ ja Saare Valla Erametsaomanike ühing.

Puidu müük kasvava metsa võõrandamisena Jõgevamaal täiesti toimib.

Maakonnas tegutsevad metsaseltside juures  metsakonsulendid, kes on valmis abi ja nõu andma.

Iga metsaomanik võib saada aastas 15 tundi tasuta nõuannet, sest erametsakeskus tasub nende kulutused.

Omanikul on võimalus lisaks metsakasvatuse teemale ka puidumüügi kohta nõu küsida, seda nii kasvava metsa kui sortimentide realiseerimiseks.

Siinkohal rõhutan, et tark on pöörduda nõustaja poole, sest metsandust reguleerib metsaseadus ja on olemas head metsamajandamise tavad, millega pole mõtet vastuollu minna. Kuidas siis toimub puidu müük?

Omanikul peab olema kehtiv metsamajanduskava ja keskkonnaametist lubava märkega metsateatis. Kontakti tuleks võtta konsulendiga, kes  

tuleb ja vaatab metsa üle, märgib eraldiste piirid, teeb hinnaarvutuse ning kuulutab omanikuga kooskõlastatud esinduslepingu alusel välja pakkumise. Seda teeme nii kasvava metsa müügil kui ka sortimentide enampakkumisel. Pakkumised on üldjuhul kirjalikud.

Mis on eelistus, kui müüte metsaühistu kaasabil?

Omanikule osutatakse teenus, mis garanteerib usaldusväärse lepingu. Metsa ülevaatus ja pakkumiseks lankide eraldamine on omanikule tasuta. Pakkumise korraldab ühistu ja omanik saab kätte 100  protsenti  pakkumisel kujunenud lõpphinnast. Seltsi tegevus- ja korralduskulud maksab langi ostja, kes saab asuda töid teostama alles pärast kogu raha ülekandmist müüja arvele. Seda kontrollib müügiesindaja. Kogu töö tuleb teostada vastavalt lepingus kirjas olevatele nõudmistele.

Hilisema järelvalve võtab enda kanda müügikonsulent.

Loomulikult ei saa kedagi keelata oma metsas oma äranägemise järgi tegutsemast. Raiuda saab omanik ka omal käel ja oma tehnikaga. Seejuures peaks siiski eelnevalt uurima puidu turgu ja hindu, kes millist sortimenti ostab, millised on mõõdud ja soovitavad kogused. Selleks annavad teavet seltside juures tegutsevad konsulendid. Kui puidukogused  on ka väikesed, saame korraldada nendegi realiseerimise, et oleks logistiliselt tulusam.

Kõige selle teostamiseks ongi erametsakeskuse poolt loodud tugisüsteemi arendus, koostöö  ja konsultatsiooni saamise võimalus metsaomanikel.

Kogu lähim info on saadaval erametsanduse  portaalis. Arukat metsa majandamist!

i

AIN MALM, Erametsakeskuse Jõgevamaa tugiisik 

blog comments powered by Disqus