Teeme jälle koos ära!

Eestlased on ikka suuri asju enamasti koos ära teinud. Koos on tehtud põllutöid, ehitatud maju, kasitud oma kodukandi ümbrust ja leitud ühiselt arutades üles need viisid, kuidas koos elamist kõige paremini korraldada.

Talgud on juba nii vana ja traditsiooniline koos tegemise viis, et vähemasti külaseltsides ei pea küll hakkama selgitama, mida nüüd 1. mail teha tuleks.

Tänavu kutsuvad talgute korraldajad meid kõiki nii märkama kui tegema, see tähendab leidma üles need asjad ja teod, mis ootavad tegemist, ja ka need mõtted, mis eelmisest aastast veel teostamist ootavad.

Sellepärast tasuks 1. mail varustada end töökinnaste ja võimalusel ka vajalike tööriistadega ning töötada neli kuni kuus tundi meie kõigi ja loomulikult ka iseenda heaks.

18. märts 2010

blog comments powered by Disqus