“Teeme ära!” vallutab maailma samamoodi kui Skype

Juhin Riigikogu delegatsiooni Rahvusvahelises Parlamentidevahelises Liidus (IPU). Sain nimetatud organisatsiooni sekretariaadilt kirja, et minu suvel saadetud ettepanek tutvustada sügisesel assambleel Eestist alanud koristustalguid, mis tänaseks levinud mitmele mandrile, on lülitatud kohtumisel esitamisele tulevasse raportisse.

“Teeme ära!” on suurepärane algatus, mis võib Eestile maailmas tuua samavõrra positiivset tuntust kui suhtlusprogramm Skype. Selle vahega, et Skype on tänaseks saanud maailma suurima tarkvarafirma Microsoft äri osaks, koristustalgud on aga kodanike vaba tahte avaldus ja kodanikuühiskonna toimimise suurepärane näide.

IPUle suvel saadetud kirjas meenutasin, kuidas 2008. aasta 3. mail kogunes üle Eesti 50 000 vabatahtlikku (pea 10 protsenti tööga hõivatud elanikest), et kokku koguda metsa alla, kraavidesse, teeservadesse ja mujale ebaseaduslikult maha visatud prügi. Kokku koguti kümneid tonne jäätmeid ning Eestimaa muutus palju puhtamaks. Algatuse eestvedajaks oli Rainer Nõlvak, kelle ümber koondus vabatahtlike rühm nimega
“Teeme ära!”.

Rühma initsiatiivil on koristustalgud Eestis toimunud ka järgnevatel kevadetel ning laienesid esialgu naaberriikidesse (Läti, Leedu), aga hiljem juba ka teistesse Ida-Euroopa riikidesse ja koguni suurriikidesse teistel kontinentidel – Indiasse ja Brasiiliasse. Riigikogu liikmed on olnud esimesest talgupäevast alates aktiivsed kaasalööjad nii korraldustoimkonnas kui ka koos muu rahvaga koristustöödel. Vähemalt kolmandik Eesti parlamendi liikmetest on erinevatel aastatel oma osalemisega talgupäevi toetanud.

“Teeme ära!” mõju on Eestis praeguseks ära hinnatud. 22,5 miljonit eurot väärt töö tehti vabatahtlike toel ära poole miljoni euroga. Riigimetsa Majandamise Keskuse hinnangul on 2008. aastast alates ebaseadusliku prügi probleem metsades 75 protsenti vähenenud. Samuti on ühiskonnas on kasvanud arusaamine jäätmete kogumise vajalikkusest ja jätkusuutlikust elukorraldusest.

Riigikogu liikmetele on auasi toetada Eestist pärit hea algatuse levimist. Riigikogu poolt Rahvusvahelise Parlamentaarse Assamblee (IPU) Eesti rühma juhiks valitud saadikuna tahan sellele igati kaasa aidata.

Rahvusvahelise Parlamentidevahelise Liidu (IPU) 122. assamblee toimub oktoobris Šveitsis Bernis.

i

TÕNIS KÕIV, Riigikogu liige

blog comments powered by Disqus