Teeme Ära! – Minu Eesti 1. mail 2009 Jõgeva kultuurikeskuses

2008. aastal tõi Teeme Ära! kodanikualgatuse esimene projekt  üle-eestiline prügikoristuskampaania  kokku 50 000 talgulist, mis andis inimestele võimaluse oma riigi ja ühiskonna arengus kaasa mõelda, öelda ja ära teha.

Saanud innustust eestimaalaste võimest koos suuri asju ära teha, on Teeme Ära! toimkonna selle aasta plaan kogu Eestimaa elukorralduse parandamine koondnimega Teeme Ära! Minu Eesti.

iii

100 000 inimest talgutele

Kodanikualgatuse Teeme Ära Minu Eesti eesmärgiks on kutsuda 1. mail 2009 mõttetalgutele 100 000 eesti aktiivset inimest, et üheskoos Eestimaa paremaks teha.

Kolme tunni jooksul proovitakse ligi 400 mõttekojas üle Eesti leida positiivsed ja loovaid lahendusi eelnevalt temaatiliste plokkide kaupa paika pandud probleemidele nii riigi kui ka kohalikul tasandil,  näiteks majandus-, hariduselu, tervishoiu ning keskkonna valdkonnas. Inimesed ei tule kritiseerima ja probleeme üles lugema.
Mõttetalgud toimuvad mõttekoja vanemate eestvedamisel, kes valivad kojas arutletavad kolme riikliku ja ühe kohalikul tasandil olulise teema üle.

Mõttetalgute läbiviimisel kasutatakse avatud ruumi meetodit ja kojavanemale on abiks talgujuhid, kes loovad avatud ja innustava õhkkonna ideede genereerimiseks ning juhivad ja koordineerivad arutelusid.

Arutelude tulemusena tekkinud ideed hääletatakse kojas läbi ja võitnud piirkondlikud ideed lähevad kohapeal teostamisele.

Järgneva nelja kuu jooksul analüüsivad mõttetalgute tulemusi riiklikul tasandil poliitikauuringute keskus Praxis, Swedbank, Eesti Arengufond, Tallinna ja Tartu ülikool. Analüüsi tulemusi saab vaheetappidena jälgida internetis.

Kandvamad ideed rahvahääletusele

Televisioonis algab sügisest huvitavamaid ideid tutvustav diskussioonisaade. Kõige kandvamad ideed pannakse 27. detsembril rahvahääletusele.

Minu Eesti eestvedajad on Teeme Ära! 2008 toimkond, Vaata Maailma SA ja Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit (EMSL). Kodanikualgatusega on praeguseks liitunud ka mitmed Eesti avaliku elu tegelased, teiste seas Marju Lauristin, Lagle Parek, Ain Aaviksoo, Peeter Jalakas, Sten Tamkivi, Allar Jõks. Partnerite ja toetajatena löövad kaasa ettevõtted ja sajad vabatahtlikud.

Kõigi tööde eelarveks on plaanitud 8,86 miljonit krooni, rahastajateks on Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) ning riigikantselei kaudu Euroopa Komisjon.

Rohkem infot Teeme Ära! Minu Eesti kohta saab veebilehelt www.minueesti.ee. Sealt saab alates aprillikuust teavet kõikide mõttekodade ja kojavanemate, nendes kodades arutletavate teemade ja hiljem ka väljapakutud lahenduste kohta ning samuti on seal võimalik registreerida oma mõttekojas osalemine.

iii

KERSTI KURVITS, Teeme Ära! Minu Eesti Jõgevamaa koordinaator

blog comments powered by Disqus