Teel uute teadmiste poole

Päevakaar jääb iga päevaga aina lühemaks ja päike  peidab ennast tihedamini  pilvede taha. Aeg-ajalt saputab  mõni  pilveke endast vihmapiisagi välja.  Loodus  mängib värvidega,  peegeldades  seda ilu veekogude pinnal ning luues juurde pisikesi sätendavaid peegleid veelompide näol. Põllumees koristab saaki ja linnud pakivad usinalt oma reisikohvreid. Sügis koputab uksele.

Aeg on õpilastelgi koolikotte pakkida. Suuremad saavad sellega ise hakkama, pisemad vajavad aga vanemate nõu ja abi.  Ühtmoodi ärevil on aga kõik – nii esmakordselt üle  kooliläve astujad kui kogenud abituriendid, lapsevanematest rääkimata.

Paljud vanemate kooliastmete õpilased on suve jooksul oma õpetajatest pikemaks sirgunud, kuid sest pole lugu, et mõni õpilane õpetajale ülalt alla vaatab.  Lugupidamist pedagoogide vastu see ei vähenda, ei loe siin pikkus, kaal ega ka õpilase vanus. Õpetaja jääb meile kõigile eluks ajaks ikka õpetajaks, eeskujuks ja kõige targemaks, kellega edaspidigi  kohtudes  ikka lugupidavalt mütsi kergitame ja uudiseid  vahetame.

Õpetaja teadmised ja oskused kanduvad edasi tema õpilastele. Seetõttu hindame pedagoogide tööd kõrgelt. Haridustöötajate tunnustussüsteemi “Eestimaa õpib ja tänab” raames tunnustasime Jõgevamaa parimaid:

Aasta gümnaasiumiõpetaja – Neeme Katt

Aasta põhikooliõpetaja – Marika Viks

Aasta klassiõpetaja – Pille Martsik

Aasta klassijuhataja – Ive Pajo

Aasta huvikooliõpetaja – Lea Vilms

Aasta lasteaiaõpetaja – Ene Järviste

Palju õnne teile!

Hariduse omandamine on kui keerdtreppi pidi kõrgustesse astumine – juba omandatud teadmistele tuginedes sammhaaval uusi kõrgusi alistades. Igal sammul ootavad meid ees uued teadmised ja oskused. Mida kõrgemale tõused, seda avaramaks muutub vaateväli ja kaugemale taganeb silmapiir.

Inimene on loonud aastatuhandete jooksul oma kätega palju väärtusi. Osa on senini maapõues peidus või merepõhja setete varjus. Loodusele me vastu ei saa, tal on jätkuvalt pakkuda uut ja huvitavat, lõputul hulgal veel avastamata aardeid. Õpitud teadmised annavad meile võimaluse nihutada horisonti ja avastada looduse peidetud saladusi ning jagada neid teadmisi teistegagi.

Meid ümbritsev loodus muutub pidevalt. Ta areneb ja kohaneb uute tingimustega. Samasugused protsessid toimivad ka hariduselus. Meie maakonna hariduskorraldus  on ümberkujunduste teel. Õpilaste vähesuse tõttu on sunnitud uksed sulgema nii mõnigi armas väikekool, gümnaasiumidest saavad põhikoolid.

Inimeste koondumine suurematesse keskustesse on viinud paljud noored pered maalt linnadesse ja laste kilkeid ning tralli kostub maal veidi enam vaid suviti, kui vanavanematel külas ollakse. Laste arvust tingituna tuleb omavalitsustel teha tasakaalustatud ja tarku otsuseid.

Maakonnakeskuses on koolide ümberkorraldamisel saanud kahest gümnaasiumist üks. Meil on nüüd Jõgevamaa gümnaasium ja linnale kuuluv põhikool.  Head meelt teeb, et õppetöö jätkub ja täiskasvanute keskkoolis.

Tänaseks on koolide  avaaktused peetud ja õppetöö koolides alanud. Koolimajad on taas elule ärganud.

Soovin kõigile õppuritele ja pedagoogidele innukat ja meeldejäävat õppeaastat!

i

VIKTOR SVJATÕŠEV, Jõgeva maavanem

blog comments powered by Disqus