Teeäärse kauplemiskoha vale valik võib põhjustada liiklusõnnetuse

Kätte on jõudnud suviste aiasaaduste valmimise aeg ning maanteede äärde on end sisse seadnud kartulite, herneste ja muu säärasega kauplejad. Esmapilgul näib teeäärne müügitegevus ohutu, tegelikult aga võib vale kohavalik põhjustada tõsise liiklusõnnetuse.

Müügipunktid, kust saab soetada eestimaist kaupa, on maanteedele sõitjate seas hinnas, peatujaid on palju. Mida suurema liiklussageduse ja -kiirusega tee, seda ohtlikum taoline teeäärne kaubandus aga on. Kui juht otsustab peatuda, võib ta oma manöövriga tekitada liiklusohtliku olukorra või põhjustada õnnetuse. Seda eriti siis, kui peatumisplaan tekib äkki, vahetult müügipunkti ees, ja sellele järgneb kiire manööver.

Selleks, et järelevalveametnik ei peaks müügitegevust lõpetama, peab müüjal olema kauplemisluba kohalikult omavalitsuselt ning nõusolek maanteeametilt, kui müügiplats on riigitee ääres. Nõusoleku annab maanteeamet siis, kui kõnealune paik on kauplemiseks sobiv – kui sinna müügipunkti paigaldamine ja selle juures peatumine ei ole liiklusohtlik.

Lisaks teeäärsele müügitegevusele tuleb tee omanikult, olgu selleks siis kohalik omavalitsus või maanteeamet, küsida luba teekaitsevööndisse aia rajamiseks, hoonete ehitamiseks ning puude ja põõsaste istutamiseks. Teekaitsevöönd on maa-ala, mis on riigiteele lähemal kui 50 meetrit ja kohaliku tähtsusega teele mõnikümmend meetrit. Ka see nõue tuleneb eeskätt soovist tagada liiklusohutus meie teedel – et vaatevälja ei varjaks kellegi hekk või kuurinurk.

Täpsemat infot  nende nõuete kohta saab küsida maanteeameti lõuna regiooni üldnumbrilt 740 8100.

i

MATI VAINO, maanteeameti lõuna regiooni järelevalve osakonna juhataja

blog comments powered by Disqus