Teeääred oma jõududega puhtaks

Kui Palamuse valla kaarti vaadata, siis Sämiküla sealt enam ei leia, sest see liideti juba aastaid tagasi Imukvere külaga. Küll aga asutati tänavu märtsis Sämiküla seltsing, mille liikmed võtsid kõigepealt nõuks parandada oma külatee olukorda.

“Administratiivselt võib vana Sämiküla küll Imukvere osa olla, ent sisuliselt on see ikka eraldi küla, mille kaheksast majast kuues ka elatakse — kus üksnes suvel, kus aasta ringi. Kuue perega me seltsingu moodustasimegi,” ütles seltsingu eestvedaja Arne Tegelmann. “Et meie küla üheks suuremaks probleemiks on tee olukord, hakkasime kõigepealt sellega tegelema.”

Tänu Kohaliku Omaalgatuse Programmist taotletud 600 eurole, OÜde Kudina Tankla ja MP-Reklaamtrükk omapoolsele toetusele on seltsingul nüüd olemas korralik trimmer, mille abil hoitakse ligemale kahekilomeetrise teelõigu (Kiisa tee ja osa Sämiküla teest) ääred kahelt poolt umbrohust puhtad. Töö on sel suvel usaldatud seltsingu liikmele Alar Sillastele.

KOPist saadud projektiraha jätkus ka trimmerile teatava koguse õli ja bensiini ostmiseks. Edaspidi loodetakse kütuse hankimiseks vallavalitsuselt toetust saada. Valla teede korrashoid kuulubki ju vallavalitsuse kohustuste hulka ja loomulikult nad täidavad seda, ent väike ja kõrvaline Sämiküla pole koht, kuhu valla tellitud niitja või lumelükkaja esimeses järjekorras jõuaks. Seepärast muretseski külaseltsing endale trimmeri ning peab plaani tulevikus ka mingit laadi lumekoristustehnikat hankida.

Kui paljud külaseltsid taotlevad raha külamaja rajamiseks, siis Sämiküla-suguses keskuseta hajakülas sellist asja vaja pole. Küll aga oleks meile suureks abiks traktor, mis tee lahti hoiab,” ütles Arne Tegelmann.

Tulevikuplaane on seltsingul veelgi. Näiteks tahetakse Soome eeskujul tähistada oma kandi külateed. Nagu Soomes, on ka meil kõigil teedel tegelikult ju nimed, ent põhjanaabrite pool saab neid nimesid viitadelt lugeda, meil mitte. Vaja oleks ka küla teadete- ja infotahvlit, mille juures võiksid paikneda postkastid. Praegu käib post, kellele kuhu: mõni käib sellel järel Ronivere-Imukvere teeristis, mõni Varbeveres, mõni Palamusel.

i

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus