Teata ohtlikest ehitistest

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) suvise ohtlike ehitiste kampaania raames on ametile laekunud ligikaudu 150 teadet, milles on peamiselt teavitatud hoonetest, kus keegi sees ei ela ja mis pole kasutuses.
Vähesemal määral on teavitatud ka lahtistest kaevuluukidest ning hooldamata mänguväljakutest.
TTJA algatas suve alguses kampaania „Märka ohtlikku ehitist!“, mille raames kutsutakse suve jooksul üles märkama ja teavitama ohtlikest ehitistest, mis asuvad kas kodukohas või jäävad suvisel Eestimaal ringi liikudes silma.
Senini on enim edastatud teateid hoonetest, kus keegi sees ei ela ja mis pole kasutuses (omaniku poolt korrashoid tagamata).
TTJA juhib tähelepanu, et ehitised peavad olema ohutud igal ajahetkel, seda ka olukorras, kus seda enam ei kasutata. Teada ei pea andma endale kuuluvatest hoonetest ning samuti, kui omanik on selge. Siis tuleks teavitada esmalt võimalikust ohust hoone omanikku.
Kõigil, kes märkavad ohtlikku ehitist, pakutakse sellest teavitada TTJA-d meiliaadressil ohtlikehitis@ttja.ee või TTJA kodulehel. Teavituse juurde tuleks lisada info ehitise asukohast, ohu kirjeldus ning foto(d) ehitisest.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus