Teaduskooli kursused põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele

Kuni 20. septembrini saab registreeruda TÜ Teaduskooli  2006/2007 õppeaasta kursustele, valida saab ligi 30 kursuse hulgast.
TÜ Teaduskool (TK) alustab oma 41. õppeaastat ning ootab oma endisi ja uusi õpilasi kaugkoolituskursustele. TK annab üldhariduskooli õpilastele võimaluse saada süvendatud õpet mitmetes ainetes. Pakume koolide õppekava rikastamiseks mitmel tasemel kursusi matemaatika, füüsika, keemia, programmeerimise, bioloogia, geograafia, meditsiini, keeleteaduse (lingvistika) ja filosoofia vallast.

blog comments powered by Disqus