Teaduskool võib aidata kõrgkooli

Teaduskooli eesmärgiks on arendada ja motiveerida kooliõpilasi, kes mõnel oma meelisalal eriti silma paistavad. Mitmesuguste koolituste ja huvialategevuste kaudu valmistatakse noori ette akadeemiliseks õppetööks kõrgkoolis.

Enne 2003. aastat Täppisteaduste Kooli nime kandnud Teaduskoolis saab õpilane huvi korral võtta kursusi matemaatika, füüsika, keemia, informaatika ja bioloogia vallast.

Valida saab enam kui 20 kursuse hulgast

Seoses nimemuutuse ja haarde laiendamisega on sellel õppeaastal võimalik kursusi valida ka keeleteaduse (lingvistika) ja filosoofia valdkonnast. Valida saab enam kui 20 kursuse hulgast, mille seast iga tõsine huviline peaks endale jõukohase leidma.

Õppetöö toimub kas veebipõhiselt või tavaposti teel. Seega on välistatud, et koolitöö mitme kooli vahet sõites kannataks.

Kursuse lõpetaja saab tunnistuse, kus on toodud kursuse nimetus, maht ainepunktides ja hindeliste kursuste puhul ka koondhinne Tartu Ülikoolis kehtiva hindamissüsteemi järgi, milles A on parim ja E viimane sooritust tõendav hinnang.

Tehtud tööd ja nähtud vaeva ei jää tõendama pelgalt tunnistus. Lisaks uutele teadmistele võib saadud tunnistus osutuda väärtuslikuks ka kõrgkooli pürgimisel. Näiteks Tartu Ülikooli sisseastumisel vaadatakse iga taotlus eraldi üle ja otsustatakse, kas Teaduskoolist kogutud ainepunktid kantakse üle. Teaduskooli õppetöö spetsialisti Natalja Nekrassova sõnul arvestatakse tulemusi kindlasti füüsikakursuste läbimisel. Bioloogia ja matemaatika suhtes jõutakse otsusele lähitulevikus.

Tunnistust aktsepteerivad ka teised kõrgkoolid

Tunnistust aktsepteeritakse ka teistes kõrgkoolides. ?Sisseastumisel andis meie kooli diplom näiteks Tallinna Tehnikaülikoolis kuni ühe lisapunkti,? lisas Nekrassova. Kes vähegi on kokku puutunud või huvi tundnud kõrgkoolide sisseastumiskonkursside vastu, teab, kui määravaks see üks punkt võib saada.

Tegu on tasulise õppega ja Teaduskooli saab õppima asuda sisseastumistööta. Ühe kursuse maksumus sellel aastal on 300 krooni. Kuid sageli on andekad õpilased leidnud toetust omavalitsustelt või koolidelt, kes on soovinud noori nende õppetöös abistada.

Sellel õppeaastal toimuvatele kursustele enam registreerida ei saa. Infot järgmisel õppeaastal toimuvatele kursustele registreerimise kohta tasub otsima hakata alates maist. Huvilised võiksid aga juba praegu tutvuda Teaduskooli koduleheküljel oleva infoga aadressil www.ttkool.ut.ee.

KADRI HAAVAJÕE

blog comments powered by Disqus