Teadlaste ja põllumeeste koostöös saavad teoks sordivõrdluskatsed

Jõgeva Sordiaretuse Instituut kasvatab koostöös põllumajandustootjatega kuues Eestimaa piirkonnas sordivõrdluskatsete läbiviimiseks teravilja.

Jõgeva Sordiaretuse Instituudi direktori Mati Koppeli sõnul on  tänavu katsetamise eesmärgil kasvatatud otra, kaera ja suvinisu. “Katsetamise eesmärgiks on saada rohkem infot sortide kasvu kohta erinevates mullastikku- ja ilmastikutingimustes. Praegu on veel vara suviviljadega tehtud katsetest järeldusi teha, kõikidelt katsepõldudelt pole vili veel koristatud. Kui saagid on käes ja puhastatud, siis võib juba midagi öelda,” lisas ta.

Koppel märkis, et lähiajal külvatakse katsepõldudele ka talinisu, talirukist ja taliotra.

Põllumajandusettevõtted, kelle põldudel võrdluskatseid läbi viiakse, saavad tema kinnitusel teavet erinevatel sortidel esinevatest haigustest ja nende tõrjumisevõimalustest.

 Jõgeva Sordiaretuse Instituut teeb koostöös põllumajandustootjatega sordivõrdluskatseid suuremates teraviljakasvatuspiirkondades Valgamaal, Põlvamaal, Tartumaal, Viljandimaal ja Lääne-Virumaal. Jõgevamaal paiknevad katsepõllud instituudi maadel.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus