Teabepäev läheneb

 

Järgmisel kolmapäeval, 21. märtsil peetakse Jõgeva maavalitsuses Kohaliku Omaalgatuse Programmi teabepäev. Programm toetab kuni 1600 euro suuruse summa ulatuses kodanikuühenduste projekte koduümbruse korrastamiseks, kohaliku elu edendamiseks ja kogukonna tugevdamiseks.

Teabepäeva viib läbi Jõgeva maavalitsus koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Jõgeva osakonnaga. Jõgeva maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna arendusspetsialisti Toivo Krooni sõnul jääb Kohaliku Omaalgatuse Programmist saadava raha üldsumma eelmise aasta tasemele. Eelmisel aastal esitati kahe taotlusvooru peale 125 taotlust ca 177 000 euro ulatuses. Mullu rahastati täielikult või osaliselt 58 projekti 60 290 euro ulatuses. Toivo Krooni sõnul on selline projektide rahastamise viis soodne selles mõttes, et programmist eraldatavad toetussummad ei ole kulupõhised ja raha kantakse taotleja arvele üle enne projekti elluviimist. Pärast projekti teostamist tuleb tehtud kulutuste kohta esitada vormikohane aruanne.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus