Tea Kütt pälvis suure tunnustuse

Kolmapäeval toimus vabariigi sotsiaalala töötajate virtuaalne tunnustusüritus, kus tänati sotsiaalvaldkonna tegijaid. Üle Eesti oli tunnustamisele esitatud 80 nominenti 13 kategoorias.


Aasta hooldustöötajaks valiti Jõgeva valla Vaimastvere piirkonna sotsiaalhooldustöötaja Tea Kütt ning samas kategoorias oli nominendiks Jõgeva valla sotsiaaltöö vanemspetsialist Marika Kalm.
„Tea Kütt on töötanud sotsiaalhoolekandes alates 2012. aastast. Ta on osavõtlik ja abivalmis ning sõbralik kolleeg, kes ei ütle kunagi „miks nii”, vaid „teeme ära”. Tea julgeb võtta vastutust ja jääda alati sõbralikuks ning tasakaalukaks. Piirkonna sotsiaalhooldustöötajana tegeleb ta koduteenuse osutamise ja sotsiaaltranspordiga, et inimestel oleks juurdepääs neile vajalikele teenustele. Tema sihtgrupp sotsiaalhoolekandes on lastest eakateni,” kirjutati Tea Küti kohta esitlusel.
„Tea teeb koostööd toidupanga, lastekaitsetöötajate, teiste sotsiaaltöö spetsialistide, pere- ja eriarstidega ning osutab abi kohaliku omavalitsuse eestkostetavatele. Tea oskab toime tulla ka kõige kriitilisemates töösituatsioonides ega ei lase raskustel end muserdada. Ta abistab inimesi ka väljaspool tööaega, ise seda panust esile tõstmata. Tea on inimene, kelle abile võib alati loota nii klient kui ka kolleeg.”
Aasta sotsiaaltöötaja kategoorias oli nominendiks esitatud ka Jõgeva valla sotsiaaltöö vanemspetsialist Marika Kalm, kes on Jõgeva sotsiaalhoolekandes töötanud alates 2004. aastast. „Marika on inimene, kes peab väga tähtsaks meeskonnatööd ja on ise samal ajal 100 protsenti meeskonnaliige. Iga probleemi lahendamisel on ta nõu ja jõuga abiks ka väljaspool tööaega. Ta on algatanud mitmeid projekte elanike heaolu ja sotsiaalhoolekandelise turvatunde loomiseks,“ iseloomustati teda esitluskirjas.
Just tema kaasabil ja innustusel käivitati 2015. aastal Tormas eriilmeline lapsehoiuteenus ja 2019. aastal erihoolekande klientidele kogukonnas elamise teenus uuel renoveeritud pinnal.
Virtuaalset tunnustamisüritust juhtis moderaator Hannes Hermaküla Tallinnast Kultuurikatlast, nominendid ja tunnustatud osalesid videosilla vahendusel.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus