Tavalise asemel Euroopa päevik

Euroopa päevik on 15-18-aastastele õpilastele mõeldud informatiivne koolipäevik, mida: see sisaldab lisaks päeviku-osale ligemale saja lehekülje jagu lühikesi artikleid tervise, tarbijakaitse, Euroopa Liidu ja keskkonna teemadel. Selle õppeaasta päevikus tutvustatakse näiteks Euroopa Liidu riike ja institutsioone, Eesti Vabariigi haldusjaotust, valitsemis- ja kohtusüsteemi, räägitakse säästvast arengust, kliimamuutustest, maakera energiaressurssidest, bioloogilisest mitmekesisusest, praeguse hetke ühest kuumimast teemast ? prügist, õiglasest ja eetilisest kaubandusest, aga ka võlgu elamisest, meid varjatult ründavast reklaamist, brändindusest jne. Seega: Euroopa päevik aitab saada teadlikumaks Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu kodanikuks.

Lisaks Euroopa päevikule antakse välja õpetajaraamatut, mis aitab õpetajal kasutada päevikut õppetöös. Õpetajaraamat sisaldab soovituslikke aruteluteemasid, töölehti jms. Päeviku materjale saab siduda ühiskonna-, majandus-, arvuti-, kunsti-, meedia- ja inimeseõpetuse ning muude koolis õpetatavate ainetega.

Euroopa päevikut antakse välja kõigis 27 Euroopa Liidu riigis. Ettevõtmise koordinaatoriks on Generation Europe Foundation, Eestis on nimetatud organisatsiooni koostööpartneriks MTÜ HeadEst, millele omakorda on tekstide koostamisel või kohandamisel abiks Eesti Tarbijakaitseamet, Eestimaa Looduse Fond, Riigikantselei, SA Innove Karjäärinõustamise teabekeskus ja Eesti Euroopa Liikumine. Eestis kasutab sel õppeaastal Euroopa päevikut 28 000 õpilast 400 koolis. Kogu Euroopa jaoks trükiti 21 eri keeles päevikut 2,4 miljonit eksemplari 18 000 kooli jaoks.

Päevikuid saavadki tellida koolid, mitte õpilased ise. Gümnaasiumid, täiskasvanute gümnaasiumid ja kutsekoolid saavad päevikut tasuta tellida ühe gümnaasiumiklassi, st kümnenda(te), üheteistkümnenda(te) või kaheteistkümnenda(te) klasside õpilastele, põhikoolid üheksanda(te) klasside õpilastele. Tellimust saab vormistada internetiaadressil www.generation-europe.org. Vajaliku tellimiskoodi saab teada aadressilt headest@headest.ee.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus