Tasuta bussisõit peab olema ka kvaliteetsem

Möödunud reedel Jõgeva riigimajas toimunud nõupidamisel otsustasid Jõgeva, Mustvee ja Põltsamaa vallavanemad, MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus ja maanteeameti esindajad, et alates käesoleva aasta 1. juulist on Jõgevamaal maakonnasisene bussisõit tasuta.


Jõgevamaa Ühistranspordikeskuse juhatuse liige Heldur Lääne märkis, et seoses ümberkorraldustega on keskusele esimeseks ülesandeks teavitada meie kassasüsteemide haldajat saabuvast muutusest. „Olemasoleva veolepingu lisa vajab vormistamist, ilmselt peab plaanima ka teavitust maakonna meediakanalites,” lausus ta.

Jõgeva vallavanem Aare Olgo ütles Vooremaale, et otsus tasuta bussisõidust maakonnas sündis põhjaliku ja pikaajalise arutelu tulemusena.

„Lõppotsuse võtsime vastu konsensuslikult. Loodan, et tasuta bussisõidust on abi paljudele inimestele ja liinibussiga sõitjate arv suureneb. Mõnegi jaoks on bussisõidust kokku hoitud raha oluline summa.”

Raha jääb üle

Olgo sõnul vabaneb seoses tasuta busssõiduga 60-70 tuhat eurot, mida seni kasutati õpilasliinide toetamiseks. „Nüüd saab sama summa suunata kultuuri, hariduse või mõne teise valdkonna toetamiseks,” ütles Olgo.

Mustvee vallavanem Jüri Morozov ütles, et ühistranspordi korraldamise arutelul tõid omavalitsusjuhid välja lahendamist vajavad probleemid. Tõdeti, et tasuta ühistranspordist on kasu siis, kui liinivõrk muudetakse tihedamaks ja transpordikorraldus järgib haldusreformiga kaasnenud muutusi.

„Otsus liituda tasuta ühistranspordi korraldusega tuli eeldusel, et valdkond muutub paremaks ja paindlikumaks ja kohalikel omavalitsusel jääb selle tulemusena vabu vahendeid sotsiaaltranspordi korraldamiseks.”

Morozovi sõnul tuleb inimestele tagada paremad võimalused liikumaks kodu ja kooli, töö, terviseteenuste või ametiasutuste vahel. „Samuti eeldavad paremaid liikumisvõimalus seoses huvihariduse edendamisega tekkinud võimalused,” ütles ta.

„Inimesi huvitab pigem paindlik transpordikorraldus. Tasuta transpordist pole kasu, kui olemasolev liinivõrk ei taga inimestele liikumisvõimalust,” arvas Mustvee vallavanem.

Morozov rõhutas, et on vaja luua pidev ühendus vallakeskuse ja erinevate piirkondade vahel.

„Samuti on oluline hea ühendus maakonnakeskuse ja Tartuga. Lahendamist vajab ka sotsiaaltranspordi korraldamine. Alternatiivina tuleks terves Eestis rakendada vajaduspõhist transpordikorraldust. Jäigad reeglid ühistranspordi korraldamisel on ajast ja arust,” sõnas ta.

Tasuta bussisõidu käivitamist Jõgevamaa liinidel toetas ka Põltsamaa vallavanem Margus Möldri.

Vaja leida uusi ideid

Enne tasuta ühistranspordile ülemineku otsust toimunud mõttevahetusel tõdeti, et varasem võimalus panustada maakonna bussitransporti on olnud väga pingeline. Koosolijate arvates pole olnud vaba jääki katsetamiseks või uute lahenduste loomiseks. Nüüd on aga tekkinud esmakordne võimalus saada lisaraha.

Juttu oli liinimahtude hüppelisest kasvust ja sellestki, et ääremaadel hakkab liinivedu oma sisu kaotama ja on vaja leida uusi lahendusi.

Läbiv oli mõte, et Jõgevamaa elanikkond väheneb, aga piirkonna suurus jääb samaks, mistõttu on bussiveo ideaalmaastikku täita väga raske, kui ei katsetata uusi alternatiivseid meetodeid. Olgu selleks siis kogukonnateenusena korraldatav bussisõit või taksosõit maakonna või valla piirides, mida toetaks kohalik omavalitsus.

Teoreetiliselt oleks tänapäeval võimalik liikuda ka hobuse ja vankriga. Sellist varianti ei loeta aga praegu mitte transpordi-, vaid turismiteenuseks, mistõttu omavalitsustel puudub võimalus seda doteerida.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus