Tasakesi arutatud eelarvestrateegia

Teisipäeva lõunal toimunud Jõgeva valla eelarvestrateegia 2018-2022 avalikustamine tuli sama vaikselt kui 1. novembri teadaanne, et igaühel on võimalik selle koostamisel sõna sekka öelda. Kas ikka oli? Pelgalt valla veebilehel ilmunud teade oli lakooniline ja ilmselt ei jõudnud igaüheni, sest avalikustamisel ja ettepanekuid tegemas oli ainult üks inimene. Oli selge, et järelikult polnud ettepanekud eriti oodatudki.


Miks muidu koguneti keset nädalat lõuna paiku, mil enamik asjast huvitatuid on töökohustustega hõivatud? Liiatigi läkitati vastava sisuga kutse vallavolikogu ja komisjonide liikmete lauale päev enne eelarvestrateegia avalikustamist ja sedagi pärast tööaega. Tundus, et loodi kõik võimalused, et huvi eelarvestrateegia vastu võimalikult madalana hoida, põhjendades seda tõsiasjaga, et inimesed sellest niikuinii ei huvitu.

Kuid huvituvad. Eriti siis, kui tegemist on maksumaksja rahaga, mille kasutamine läheb korda igaühele, kes riigikassasse vähegi panustab. Kui mujal Eestis on eelarve koostamine terve linna või valla küsimus, kuhu kõik saavad ettepanekud saata, siis tasakesi ära tehtud kogunemine ei ole terve valla kaasamine. Peale vaadates on tegemist lihtsalt JOKK-skeemiga.

Järjest täis pikitud päevakava surus eelarvestrateegia arutelu jõuga lõppu, mis ei annagi täit pilti, kas rääkida oleks saanud rohkem, kas arutada võinuks kauem. Selle asemel suruti eelarvekomisjon ning arengu- ja reformikomisjoni strateegia arutelule lihtsalt jõuga otsa. Koostatud strateegia oli küll mõistlik, aga tekib küsimus, kellel ja kuhu sellega kiire oli või keda-mida kardeti?

blog comments powered by Disqus