Tartus tuleb Vabadusvõitleja Päeva konverets

Laupäeval peetakse Tartu Ülikoolis Jüri Kuke mälestusele pühendatud Langenud Vabadusvõitleja Päeva XIII aulakonverents “Avatud-suletud Eesti. Rahvusliku omanäolisuse (identiteedi) säilitamise probleemidest piirideta maailmas”.

Mart Nikluse, Tõnis Siimu ja Rein Vanja juhatatav konverents algab Tartu Ülikooli aulas 28. märtsil kell 12 ja kestab kuni 18-ni. Konverents algab muusikalise tervitusega ja sissejuhatuse konverentsile teeb Tartu Ülikooli teadusprorektor Kristjan Haller.

Peep Varju kõneleb teemal “Kuidas kirjutada eesti rahva vastupanust okupatsioonivõimudele”, Enn Tarto ettekanne on teemal “20 aastat Kodanike Komiteede liikumise algusest”.

Isamaalise kasvatuse püsiekspositsioonist Valgas ja riigi suhtumisest teemasse räägib Priit Silla, Kalevi Kull peab ettekande “Kui vabadus asub hinges, siis on Eesti eriline”. Eestlaste antropoloogilisest omapärast räägib Leiu Heapost, neoliberalistlikust üleilmastumise faasist ja Eestist Jaak Valge.

Pealesunnitud avatusest kui uuest totalitarismist räägib Henn Käärik, Jüri Estam on oma sõnavõtu pealkirjaks pannud “Kes ei paindu, murdub. See hõim, kes on jäägitult avatud ega ümbritse end kaitsva kelmega, kaob”.

Vladimir-Georg Karassev-Orgusaar toob tervitusi Pariisist, Martin Helme mõtiskleb sellest, kuidas piirideta maailmas rahvusena ellu jääda. Mikk Sarve teema on “Alalisus ja alatus”, Märt Kunnusel “Eesti rahvastiku bilanss ja selle jälgimine”. Peeter Selg kõneleb teemal “Võimu toimimine avatud ja suletud ühiskonnas. Poliitiline-kultuuriline aspekt”, Ilmar Vananurme ettekande pealkiri on “Eraldi-koos-eraldi. Petserimaa saatus”.

Linnart Mäll vaatleb, kuidas kommunistist pühakuks saadakse, Harri Henn jagab mõtteid  teemal “Noored ja unustatud sangarid”. Oma mõtteid eestlase säilimisest jagab kuulajatega Johannes Tõrs, kommentaare mõnede päevasündmuste kohta teeb Mart Niklus.

iii

JAANIKA KRESSA

blog comments powered by Disqus