Tartu Ülikool lõpetab õppetöö vanade bakalaureuse- ja diplomiõppe õppekavade järgi

Tartu Ülikooli valitsus otsustas lähtuvalt Ülikooliseadusest sulgeda alates 1. septembrist 2007 vanad diplomiõppe-, bakalaureuseõppe- ja õpetajakoolituse kutseaasta õppekavad ning 1. septembrist 2008 vanad arstiõppe õppekavad. Teadus- ja kutsemagistri õppekavadel jätkub õppetöö seni kehtinud korras kuni vastavatel õppekavadel õppivate üliõpilaste lõpetamiseni. Eda Aitsen Tartu Ülikooli õppe- ja üliõpilasosakonnast selgitab nende otsuste tagamaid järgmiselt: ?Tegemist on Bologna protsessi ühe üleminekuperioodi lõpuga ? kõrghariduse esimese astme õpe viiakse täielikult üle uutele 3+2 õppekavadele. Üliõpilasel on õigus jätkata õpinguid uuel sama suuna õppekaval ? õppekavade reformi tulemusena on peaaegu kõikidel Tartu Ülikooli õppekavadel olemas nö uued jätkud. Üliõpilase üleviimisel uuele õppekavale arvestatakse mõistagi tema varasemad õpingud uue õppekava täitmisel?. Eda Aitseni sõnul loodab aga ülikool eelkõige, et pea kahe aastaga, mis on veel jäänud, lõpetavad enne 2002. aasta 30. juunit Eesti Hariduse Infosüsteemi kantud bakalaureuseõppe, diplomiõppe või õpetajakoolituse kutseaasta õppekavadel õpinguid alustanud üliõpilased oma õpingud edukalt. Vajadusel leitakse koostöös üliõpilastega parim sobilik võimalus hariduse omandamiseks. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus