Tartu rahulepingu allkirjastamisest möödub täna 93 aastat

Tartu rahu on 2. veebruaril 1920 Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel Tartus sõlmitud rahvusvaheline leping, millega lõpetati Vabadussõda, määrati Eesti idapiir ning Nõukogude Venemaa tunnustas Eesti Vabariigi iseseisvust. Rahuläbirääkimiste Eesti delegatsiooni juhtis Asutava Kogu liige Jaan Poska.

Rahulepingu sõlmimisel Eestit esindanud Jaan Poska sündis 24. jaanuaril 1866 Jõgeva vallas Mõisakülas. Elamu asub Jõgeva-Mustvee maantee ääres ning igal aastal rahulepingu sõlmimise aastapäeval kaunistame koos Kaitseliidu Jõgeva Maleva ja Jõgeva vallavalitsuse esindajatega J. Poska sünnikodu lilledega ja süütame küünlad suure diplomaadi  mälestuseks.

Rahulepinguga võtsid mõlemad riigid endale vastutuse tunnustada teineteise suveräänsust igavesteks aegadeks. Sellest ajast sai alguse  Eesti õiguslik järjekestvus.

Kahjuks ei kestnud meie vabadus pikalt. Suur naaber rikkus jõhkralt lepingut ja tallas meie sõltumatuse jalge alla.

Nõukogude Liidu lagunemisel võttis Eesti rahvas suuna  tagasi demokraatlikku maailma ja taastas diplomaatilised, majanduslikud, julgeolekupoliitilised ja kultuurilised  sidemed läänemaailmaga.

Loodame, et meie ega järeltulevad põlved ei pea enam taluma võõrvõimu vägivalda. Et olla vabad, peame ise seisma vabaduse eest, tugevdades oma riigi kaitsevõimet, olles aktiivsed välispoliitikas ja tehes rahvusvahelist koostööd  teiste riikide kaitsejõududega.

Jaan Poska lausus pärast rahulepingu allkirjastamist Eesti delegatsiooni liikmetele: “Tänane päev on kõige tähtsam Eestile tema 700-aastases ajaloos: täna esimest korda Eesti määrab ise oma tuleviku saatust.”

Soovin Jõgevamaa rahvale rahulikku riigi ülesehituse aega.

i

VIKTOR SVJATÕŠEV, maavanem

blog comments powered by Disqus