Tartu kutsehariduskeskuses saab kandideerida kahele erialale

Tartu kutsehariduskeskus ootab käesoleval suvel rohkearvuliselt uusi õppijaid kandideerima enam kui 50 erialale. Selleks, et suvine vastuvõtt oleks täis tarku valikuid, oleme uute õpilaste vastuvõtmisel kavandanud mitmeid uuendusi.

Kõige olulisemaks muudatuseks võib pidada seda, et nüüdsest saab soovi korral kandidideerida kahele erialale, samamoodi nagu kõrgkoolides.  Muudatuse eesmärk on anda noortele enam võimalusi ja vähendada pingeid Tartu kutsehariduskeskusse sisseastumisel juhuks, kui esmalt valitud erialal konkursisõel liiga tihedaks osutub. Teiseks on lähedaste erialade puhul noorel tõepoolest raske otsustada, milline see üks ja ainus valik on ning mitmekülgsete huvide ja oskustega noorel on selle ühe valimine veelgi raskem. Usun, et sisseastujad võtavad selle võimaluse hästi vastu, sest varasematel aastatel on sageli soovitud kandideerida korraga mitmele erialale. Seega pakub kool suuremat kindlustunnet, et noor saab õppima asuda just seda ametit, mis talle huvi pakub.

Sisseastumisavalduses nimetab õpilaskandidaat oma esimese valiku ning soovi korral võib märkida ka alternatiivi, juhuks kui ta esimeseks seatud erialale õppima ei pääse. Sisuliselt tähendab see seda, et kandideerida saab korraga kahele erialale. Täita tuleb aga mõlema eriala vastuvõtutingimused ja muu hulgas osaleda ka mõlema eriala vastuvõtutestil ja -vestlusel.  Need toimuvad 4. – 8. augustini.

Seejärel reastab vastuvõtukomisjon kõigepealt esimese valiku kandidaadid ning alles siis, kui kandidaat esimese valiku sõelast läbi ei pääse, asub ta konkureerima teise valiku erialale. Sisuliselt tähendab see seda, et kuigi õpilane justkui kandideerib korraga kahele erialale, saab ta õppima asuda ikkagi vaid ühele erialale ja ühele õppekohale korraga. See aga omakorda tähendab, et esimene valik peab olema väga hästi läbi mõeldud.

Kahe eriala rakendamine ei tähenda juhuslike valikute soosimist, vastupidi – elukutsevalik peab alati olema kaalutletud ja motiveeritud. Seetõttu soovib kutsehariduskeskus esmakordselt koos vastuvõtudokumentidega õpilaskandidaadilt ka motivatsioonikirja.  See on sel vastuvõtuperioodil üksnes soovituslik, kuid järgnevatel aastatel ilmselt üks kohuslikest dokumentidest.

Motivatsioonikirja koostamine on noorele enesele vajalik abimees kooli sisse astumise ettevalmistamisel, aidates läbi mõelda ja kaaluda oma erialavalikud ning tulevikuplaanid.

Motivatsioonikirjas tuleks eelkõige vastata küsimusele “Miks ma sobin valitud erialale õppima”. Kindlasti aitab see ka vastuvõtukomisjonil sobivaid kandidaate välja valida,  seda enam, et just õpimotivatsioon on sisseastumisel koolihinnetest sageli olulisem.

Vastavalt uuele kutseõppeasutuse seadusele, saavad nüüdsest kutsekeskharidusõppesse asuda ka ilma põhihariduseta noored, kes on vanemad kui 22 aastat ning võimelised õpinguid jätkama. Vastavate kompetentside olemasolu üle otsustab kool ning otsustamisel on abiks just vestlus ja motivatsioonikiri.

Pakume omalt poolt nõustamist ja koolitusi nii teadlikumate valikute tegemiseks kui ka motivastioonikirja koostamisel. Mais ja juunis on kavas mitmeid koolitusi ning lähemat infot saab:http://khk.ee/vastuvott. Lisaks korraldame 21. aprillil algusega kell 18.00 Kopli ja Põllu õppekorpustes avatud ringkäigu, kus saab infot nii õppimisvõimaluste kui ka sisseastumise kohta, ning osaleda motivatsioonikirja koostamise töötoas. 

Dokumentide vastuvõtt Tartu kutsehariduskeskusse algab 25. juunil ja kestab kuni 1. Augustini. Dokumente saab tuua tööpäeviti kella 9.00 – 15.00 aadressil Tartu, Kopli 1 – B114 ning e-vastuvõtu kaudu: http://khk.ee/vastuvott/e-vastuvott

i

KAIRE METS

blog comments powered by Disqus