Tartu kiirabi neelabki Jõgeva kiirabi alla

Kiirabi avaliku konkursi komisjon valis välja teenusepakkujad, kellele tehakse ettepanek viieaastase halduslepingu sõlmimiseks alates 2014. aasta 1. jaanuarist. Jõgeva kiirabi enam nende hulka ei kuulu. Sihtasutus Tartu Kiirabi jääb terviseameti pressiteate andmetel ainsana teenindama kahte teeninduspiirkonda – Tartu-Vooremaad ja Mulgi-Järvat.

Et Põltsamaa ja Mustvee kiirabid on juba Tartu kiirabi alluvuses, sai see asutus kiirabireformi käigus endale ka Jõgeva piirkonna ja maakonnahaiglal pole enam meie inimestele eluliselt üliolulise teenuse kvaliteedis kaasarääkimisel sõnaõigust.

SA Jõgevas Haigla juhataja Peep Põdder ütles, et otsust pole mõtet vaidlustada, sest hanke tingimustega tehti väiksematele teenusepakkujatele n-ö ära.

“Meie saame aasta lõpus ainult suured kiirabi matused pidada,” nentis haiglajuht.

Kiirabireformi varjutas skandaal, mille käigus tuli välja, et suuremad teenusepakkujad leppisid kiirabi liidu juhatuse liikmete osalusel omavahel kokku hanke tingimused, mida väiksemad teenusepakkujad ei suudaks iialgi täita. Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev ja Järva maavanem Tiina Oraste esitasid Konkurentsiametisse taotluse järelevalve läbiviimiseks. Maavanemad kaasati ka terviseameti komisjoni, mis teenusepakkujad välja valis.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus