Tapalt tuli teine koht

Esmaspäeval loeti Lääne-Virumaal Tapa gümnaasiumis Ellen Niidu ja teiste eesti lastekirjanike luulet. Viiendal üleriigilisel etluskonkursil “Ellen Niiduga Midrimaal” jõudis auhinnatute hulka ka üks Jõgevamaa noormees – Anna Haava nimelise Pala Kooli neljanda klassi õpilane Imre Nõmm.

Lisaks Imrele esindasid meie maakonda Midrimaa-konkursil Arabella Leego Siimusti lasteaed-algkoolist (juhendaja Mariliis Merusk), Arto Reinik Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumist (juhendaja Merike Olgo) ja Maarja Katariina Kerge J. V. Veski nimelisest Maarja põhikoolist (juhendaja Kersti Kont). Üleriigilisele võistlusele mineku õiguse teenisid nad välja 6. märtsil Maarja põhikoolis peetud maakonnavoorus.

Tapa vallavalitsuse, Tapa linnaraamatukogu ja Tapa valla kirjandusklubi korraldatav konkurss “Ellen Niiduga Midrimaal” toimub üle aasta ning on mõeldud 1.-6. klassi õpilastele. Võistlejail tuleb seal esitada üks Ellen Niidu luuletus ja üks vabalt valitud eesti lastekirjaniku luuletus. Hindamine toimub kahes, 1.-3. klassi ja 4.-6. klassi vanuserühmas.

Midrimaa-konkursi maakonnavoorus osales seekord 23 etlejat, kes jagunesid kahe vanuserühma vahel enam-vähem võrdselt. Esindatud olid Palamuse gümnaasium, Maarja, Tabivere ja Laiuse põhikool, Pala kool, Luua ja Pisisaare algkool ning Kuremaa ja Siimusti lasteaed-algkool. Noori etlejaid hindasid Jõgeva maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist Tiina Tegelmann, Wiera teatri näitleja Aili Jalakas ja Palamuse rahvamaja juhataja Ivar Vinkmann.

“Selles vanuses laste puhul ei anna murdeiga enamasti veel tunda: nad on siirad ja lasevad juhendajal end hästi suunata,” ütles Tiina Tegelmann. “Nii et üldiselt oli kõiki esinejaid tore jälgida: diktsioon oli enamasti hea ja teksti mõte selgelt välja toodud. Ka luuletused olid hästi valitud. Pala kooli poisile Imre Nõmmele oli tema juhendaja julenud koguni murdeteksti lugeda anda: Mari Vallisoo luuletuse “Kuali puale”. Kui neljanda klassi poiss peab hakkama publikule end murdekeeles arusaadavaks tegema, on see tema jaoks päris suur väljakutse. Aga Imre sai võetud ülesandega hästi hakkama.”

“Imre Nõmme esinemises oli tõesti eriline sära ning ta oli eriliselt usutav ja aus,” kiitis ka Ivar Vinkmann. “Ent tublid olid ka teised esinejad. Mõnel juhendajal tasuks ehk siiski jälgida, et laps liialt “rütmi raiuma” ei hakkaks ega ilmekusega selle sõna halvemas mõttes üle ei pingutaks. Luuletused olid lastele minu meelest hästi valitud. Ellen Niidu loomingust on muidugi toredaid tekste rohkesti võtta. Teistest autoritest kujunes üheks laste lemmikuks Leelo Tungal.”

Esialgu pidid Jõgevamaalt Midrimaa-konkursi finaali minema ainult noorema vanuserühma parim Arabella Leego ja vanema vanuserühma parim Imre Nõmm. Kuna aga kõik maakonnad neile eraldatud finaalikohti ei kasutada ei soovinud, said aktiivsemad maakonnad loa panna välja suurema esinduse. Tänu sellele pääsesid finaali ka Jõgevamaa eelvoorus nooremas ja vanemas vanuserühmas teise koha saanud Arto Reinik ja Maarja Katariina Kerge. Kogemuse võrra rikkamaks said Midrimaa-konkursi finaalis kõik neli meie maakonna last, Imre Nõmm sai aga lisaks sellele oma vanuserühmas teise koha. Võitjaks tulid Tartu koolide õpilased: Reneli Husu Tamme gümnaasiumist (1.-3. kl) ja Kirke Laura Allik Kivilinna koolist (4.-6. kl).

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus