Taotluste vastuvõtt lõppes

KredExi eluasemetoodete divisjoni juhi Mirja Adleri sõnul on tegemist igati ootuspärase olukorraga, kuna juba pikemat aega on näha, et kortermajade nõudlus toetuste järele on suurem kui selleks ettenähtud eelarve.

“Kindlasti on ka sel korral palju neid, kelle taotlused jäävad rahuldamata,” ütles Mirja Adler. “Ent loodetavasti saab peagi kinnitatud uus Elamumajanduse arengukava aastateks 2007-2013, mille alusel on võimalik kortermajade rekonstrueerimistoetusteks kasutada ka Euroopa Liidu struktuurifondide vahendeid. Lisavahendite kasutamine tõstab märkimisväärselt senist kortermajade toetuste eelarvet.”

Ainuüksi 11. jaanuaril saabus KredExisse 635 ümbrikku toetuste taotlustega, mis olid postitatud 10. jaanuaril. Võttes arvesse, et eelmisel aastal küsis keskmine taotleja 44 000 krooni, on KredExile hetkel laekunud juba ligi 28 miljoni krooni ulatuses taotlusi. KredEx paneb lähipäevil kõik posti teel saabunud taotlused järjekorda Eesti Postilt saadud postituskellaaja alusel, misjärel pannakse postitamise aja alusel koostatud nimekiri üles KredExi kodulehele www.kredex.ee. Kõik taotlused, mis postitati enne 10. jaanuari, tagastatakse.

2006. aasta riigieelarve lisaeelarvest eraldati KredExile kortermajade toetuste jagamiseks 48 miljonit krooni, millest 45 miljonit krooni on ette nähtud rekonstrueerimistoetusteks ja 3,25 miljonit krooni tehnilise ülevaatuse toetusteks. Nimetatud eelarvest ca 24 miljonit kulub märtsis esitatud, kuni seni ootel olnud taotluste rahuldamiseks.

KredEx on kortermajadele toetusi väljastanud riikliku elamumajanduse arengukava alusel alates 2003. aastast. Toetuste jagamise eesmärgiks on aidata kaasa Eesti elamufondi kaasajastamisele ja kortermajade renoveerimisele.

TIINA HILLER,
KredExi
turunduse ja tootearenduse projektijuht

blog comments powered by Disqus