Tänavused ilmad mõjutavad tugevasti taimekaitsetöid

Põllumajandusettevõtetes on taimekaitsetööd enamasti lõpetatud taliviljapõldudel, suviviljapõldudel aga veel teoksil. Nende planeerimist mõjutab ka asjaolu, et jahedate ilmadega kasvab umbrohi aeglasemalt. Soojemate ja külmemate ilmade vaheldumise tõttu on suurem ka taimede kasvustressi tekkimise oht.


Aktsiaseltsis Pajusi ABF on taimekaitsetööd lõpetatud talinisu põldudel, suvinisu põldudel on need veel ees. Pritsida tuleb igal aastal, sest umbrohust pole pääsu. Iseäranis tülikas umbrohi on tuulekaer, mis valmib enne kultuurtaimi ja on tugeva idanemisvõimega. Tänavu saab tuulekaera tõrjet teha küll teise ringiga, sest taimekaitsetööde esimese ringi ajal pole see umbrohi veel küllalt tugevasti kasvanud. Käesoleval aastal on üldse umbrohtu vähem kui tavaliselt, sest umbrohi kasvab jõudsamalt siis, kui on rohkem soojust ja niiskust,” ütles aktsiaseltsi Pajusi ABF taimekasvatusjuht Tiina Tikkar. “Ees ootab odra- ja kaerapõldude pritsimine. Põllukultuurid, mida hiljem külvatakse, ka pritsitakse hiljem,” lausus ta. Tikkari sõnul sisaldavad taimekaitsevahendid ka leheväetist.

Tuul raskendavaks teguriks

Põltsamaa vallas tegutseva Mällikvere põllumajandusühistu juhataja Meelis Kaljuste ütles, et taimekaitsetöid on kippunud raskendama tuul. “Taliviljapõldudel oleme jõudnud umbrohutõrje ära teha.”

Kaljuste on tähele pannud, et kahjurputukatest on tänavu vähem ristõieliste maakirpu. “See putukas ohustab kõige rohkem suvirapsi,” selgitas ta.

Kõo valla ettevõtte ‒ Kõo Agro ‒ nõuniku, Hendrik Allsaare, sõnul laabuvad taimekaitsetööd tavapäraselt. “Enne pritsime ikka talivilja ja siis suvivilja põlde,” ütles ta.

Palamuse vallas tegutsevas aktsiaseltsis Evemar on taimekaitsetööd lõpetatud talinisu ja rukkipõldudel.

“Suviviljapõldudele paneme praegu lämmastikväetist. Kui umbrohi suuremaks kasvanud, alustame pritsimisega. Külmade ilmade tõttu tärkavad umbrohud tänavu aeglasemalt kui tavaliselt,” ütles juhataja Mati Evert.

Ilmastikust tingitud kasvustress

Baltic Agro taimekasvatuse konsulent Eili Rajapuu märkis, et tänavustele taimekaitsetöödele avaldab väga tugevat mõju ilmastik. “Temperatuuride kõikumine ehk soojemate ja külmemate ilmade vaheldumine põhjustab taimedele kasvustressi. Seda aitavad vältida aminohappeid sisaldavad lahused. Need toovad taime kiiremini kasvustressist välja,” lisas ta.

“Baltic Agros töötavad igas piirkonnas müügiesindajad, kes on igati pädevad soovituste andmisel. Mina nõustan kogu Eesti põllumehi. Hea meel on tõdeda, et sageli küsivad konsultatsiooni ka Jõgevamaa põllumehed,” ütles Rajapuu.

“Taimekaitsevahendeid ostes tuleb arvestada mitmete asjaoludega, näiteks nende toimega erinevatele umbrohtudele. Oluline on ka võrrelda hindasid, mis viimasel ajal tõusnud,” ütles Tiina Tikkar.

“Hea, et taimekaitsevahendite müüjad võimaldavad põllumeestel maksta toodete eest sügisel, siis kui saagid koristatud ja rahad laekunud,” lisas Meelis Kaljuste.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus