Tänavuse talgupäeva fookusteema on tuleohutus

2. mail saab kaheksandat aastat teoks üleriigiline traditsiooniline talgupäev, kus tänavu tehakse koostööd päästeametiga. Mitmetes Jõgevamaa piirkondades on juba otsustatud, milliseid töid tänavu teha. Teeme Ära talgupäeva Jõgevamaa koordinaator Pille Tutt ütles, et praeguse seisuga on Jõgevamaalt seitsmest omavalitsusest registreeritud 14 talgut.


Talgud saab kirja panna uuenenud talguveebis aadressil www.teemeara.ee. 13. aprillist algab talguliste registreerimine. 

Seekordse talgukevade üheks fookusteemaks on tuleohutus. Talgupäeva meeskond kutsub koostöös päästeametiga ja päästeala vabatahtlikega korraldama kõikjal Eestis tuleohutustalguid või pöörama ka teistel talgutel tähelepanu tuleohutusele. Olgu talgupaigaks küla seltsimaja, korteriühistu või looduskaunis koht, igal pool saab muude vajalike talgutööde kõrval panna rõhku ka otseselt tuleohutusega seonduvale. Päästeauto juurdepääsuteede puhastamine, veevõtukohtade korrastamine, küttekollete kontrollimine, korstnate pühkimine, suitsuandurite paigaldus ning kontroll jm praktilised tööd parandavad oluliselt nii kodude kui avalike hoonete tuleohutust ning aitavad vähendada tuleõnnetuste ja ka tulesurmade arvu. “Just sellepärast soovime tänavu igale talgujuhile anda lisaks traditsioonilisele stardipaketile üle ka suitsuanduri ja praktilist tuleohutuse infot, et ennetada tuleõnnetusi ja tõsta inimeste teadlikkust seoses võimalike ohuolukordadega,” rääkis Pille Tutt.

“Koostöös Vivacoloriga pööratakse sel aastal tähelepanu  kodudesse, keldritesse ja garaažidesse seisma jäänud kasutuskõlblikele värvijääkidele, mis alatasa jalgu jäävad ning võivad valesti käidelduna ka keskkonnale ohtlikud olla. Tänavuse talgukevade üheks uueks teemaks ongi koos Vivacoloriga sündinud algatus, mille raames kutsutakse inimesi kokku koguma oma kasutuskõlblikud värvijäägid, et  suunata need heategevuslikul eesmärgil taaskasutusse, kõlbmatud ja aegunud värvijäägid viia aga jäätmejaamadesse. Täpsemat infot selle algatuse kohta leiab lähiajal talguveebist,” teatas talgukoordinaator.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus