Tänavuse heateo tegijad õpivad Lustivere põhikoolis

Maakonna alaealiste komisjoni tänavuse hea teo konkursi võitjad Alex-Johannes Pent ja Cristofer Zoo õpivad Lustivere põhikooli seitsmendas klassis, nad paistavad silma abivalmiduse ja hoolimisega.


Lustivere põhikooli direktor Kaire Kampus rääkis, et üks nende kooli õpetaja andis talle poiste heategudest märku. Koolijuht rääkis seejärel noormeeste klassijuhatajaga, kes teadis märksa rohkem. Alex-Johannes Pent ja Cristofer Zoo on sõbrad. Alex-Johannes hakkas sõpra aitama siis, kui too vajas  terviseprobleemide tõttu liikumiseks ratastooli, hiljem karke. Neid on Cristofer vajanud juba kolm aastat. Sellel ajal asus tema kõrvale Alex-Johannes, aidates sõbral liikuda ja kotti kanda.

Aitamine ja hoolimine on peres loomulik

Alex-Johannes Pendi ema Kersti Viggori sõnul tulevad tema pojal taolised asjad kuidagi loomulikult. “Meie peres on aitamine ja hoolimine loomulik. Olen kasvatanud oma lapsi selles vaimus, et oluline on olla hea inimene, mitte omada palju raha ja sõita kalli autoga. Nüüd sain aru, et mu lapsed käituvadki nii, nagu olen neid õpetanud.”

Ema meenutas, et Alex-Johannes oli lasteaias samuti abivalmis ja kaastundlik ning aitas väiksematel paelu siduda ja jalatseid jalga panna. Nii oli kasvataja kirja pannud poisi arengumappi.

Kaire Kampuse sõnul sai abistamise lugu jätku tänavu sügisel, kui Lustivere põhikooli seitsmendasse klassi asus õppima muukeelsest perest pärit õpilane. “Ma teadsin, et seal ootab teda ees kaks noormeest, kes ei jäta kaaslasi hätta.

Uus õpilane vajas abi, et saada aru eesti keelest, ülesannetest, mida oli vaja tunnis lahendada ning õpetaja jutust, üleüldse kõigest, mis, kuidas ja kus koolis toimub. Tegemist oli venekeelsest perest pärit noorega, kes hakkas tasapisi ka eesti keelest aru saama,” lisas koolijuht.

Kersti Viggori sõnul oli neile juba suvel teada, et klassi tuleb veel üks poiss. Seitsmendas klassis oli noormehi vähe, seega poisid rõõmustasid. “Ma kuulsin alles hiljem, et Alex-Johannes ja Cristofer võtsid uue õpilase oma hoole alla ja aitasid teda.”

Tema kinnitusel oli ka üks õpetaja noormeeste heategu märganud ning kirjutanud sellest e-kooli keskkonda.

“Ta rääkis, et kooli tuli selle noore inimese ema, koputas klassi uksele ja kutsus õpetaja ukse taha. Õpetajal jalad värisesid, sest ta kartis, et midagi on halvasti. Tegelikult tuli Alex-Johannese ema hoopis tänama, et keegi märkas laste heategu,” vahendas koolijuht õpetaja juttu.

Kaire Kampus lisas, et heateoüritus on väga tänuväärne, sest märgatakse inimeseks olemist.

Alex-Johannese ema kinnitas, et ta on mõlema noormehe  üle väga uhke.

Kersti Viggori pere on aidanud veel kaht last. Rasketes oludes perede lapsi on  nad toetanud nii palju, kui neil võimalik oli. “Nad käivad senini meil külas ja me oleme nende elu-oluga kursis,” rääkis naine. Tema sõnul on see loomulik ja mingit numbrit peres aitamisest ja toetamisest ei tehta.

Noortelaagrid arendasid sotsiaalseid oskusi

Hea teo konkursi nominendiks tunnistati ka Jõgeva vallavalitsuse noorsootöö vanemspetsialist Monika Maasing, kes on käivitanud tööl oldud lühikese aja jooksul mitmeid alaealistele riskirühma kuuluvatele noortele mõeldud projekte. Suvel peeti Jõgeva linna ja valla ühine laager, kus osalesid alaealiste komisjoni poolt suunatud noored, kes jäid laagris pakutuga  väga rahule. Noored said arendada sotsiaalseid oskusi, õppisid tegema meeskonnatööd ja leidsid motivatsiooni muuta oma käitumist. Laagri lõpuks oli näha, et noorte omavaheline suhtlemine paranes ja teistega osati rohkem arvestada.  

3.-7. augustini Jõgeva alevikus toimunud noortelaagrit aitas läbi viia kultuuriselts Vanaveski, kus tegutsevad aktiivselt Jõgeva aleviku elanikud.  Kõigi osalejate panus oli vabatahtlik. Kogukonna tugi tegi laagri toimumise sellisel kujul võimalikuks. Laagri käigus loodi sild erinevate vanuserühmade vahel.

Eeskujuks liikluskultuuri omandamisel

Bussijuhi ja Puurmani vallavolikogu sotsiaalkomisjoni liikme Villu Sinimetsa põhiliseks tööülesandeks on koolilaste hommikune ja pärastlõunane koolitransport. Lisaks oma tööülesandele on ta laste silmis pälvinud usalduse ja seetõttu usaldavad lapsed talle sageli oma koolirõõme ja kodumuresid. Villu kuulab nad ära ja jagab võimalusel vajalikku nõu ja toetust. Samuti on tal suur osa Puurmani valla lastele liikluskultuuri õpetamisel.

Puurmani valla tugiisik Ulla Kivijärv on Puurmani vallas tugiisikutööd teinud alates 2013. aasta detsembrist.Ulla abiga omandas üks noor inimene põhihariduse täiskasvanute keskkoolis ja asus hiljem omandama kutseharidust. Ühe osana Ulla tegevusest võib esile tuua toimivate võrgustike loomist lapse ümber.

Lustivere põhikooli sotsiaalpedagoog ja klassiõpetaja Ede Paju on püüdnud töötatud nelja aasta jooksul edendada individuaalset lähenemist ja koostööd koduga. Tema tööpõhimõtteks on toetada ja arendada erivajadusega õpilasi väiksemas kollektiivis, et nad suudaksid edaspidi toime tulla juba suuremas kollektiivis. Vajadusel leiab ta alati aja kodukülastusteks, nii õpilaste kui ka õpetajate murede ärakuulamiseks ja juhtumite lahendamiseks. Ede tegemiste ja tööde tulemuslikkus on näha õpilaste toimetuleku kasvus ja põhikooli edukalt lõpetanute seas, kes on selleks õigel ajal Edelt vajalikku abi ja toetust saanud.

Ede Paju ütles, et kõiki asju saabki teha ainult koos.

Maarja põhikooli klassiõpetaja Kristi Jaanuse kohta võib julgesti öelda, et ta on õpetajana multifunktsionaalne. Lisaks igapäevatööle juhendab ta näiteringi, kodutütreid ja noorkotkaid, on koolis huvijuht ja korraldab vahvaid ettevõtmisi nii koolis kui väljaspool seda. Teda iseloomustavad aktiivsus, toetav ja heasüdamlik eluhoiak.

Anna Haava nimelise Pala Kooli algklasside õpetaja Ave Kirikal on suutnud oma perega pakkuda toetavat ja arendavat kasvukeskkonda, kodusoojust, hoolitsust ja armastust.

Hea tegu 2015 nominendid

*Jõgeva vallavalitsuse noorsootöö vanemspetsialist Monika Maasing

*Lustivere põhikooli sotsiaalpedagoog ja klassiõpetaja Ede Paju

*Kultuuriselts Vanaveski

*Puurmani valla tugiisik Ulla Kivijärv

*Bussijuht, Puurmani vallavolikogu sotsiaalkomisjoni liige Villu Sinimets

*Maarja põhikooli klassiõpetaja Kristi Jaanus

*Anna Haava nimelise Pala Kooli algklasside õpetaja Ave Kirikal

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus