Tänavune mutnikuga püük algas kaluritele edukalt

Esimesel päeval püüdsid Peipsi kalurid eelandmete põhjal 20 põhjanooda ehk mutnikuga kokku koha 8,9 t, ahvenat 22,3t, haugi 0,3 t, latikat 3,2 t, särge 0,7 t  ja lutsu 6 kg.

 

Teise päeva andmed jäid mõneti tagasihoidlikumateks, püüti 7,9  t koha, 22,9 t ahvenat ja 0,3 t haugi ning  latikat. 2007 aastal püüti  esimese kahe  päevaga ligikaudu  39 t koha, 8 t ahvenat, 0,9 t haugi, 5,3 t latikat ja 1, 1 t särge. Vastavalt keskkonnaministri määrusele muutub 16. septembrist mutniku noodapära silmasuurus (see tohi olla väiksem kui 80 mm), mistõttu väheneb oluliselt ahvena väljapüük.  Ahvena kvoot käesolevaks aastaks on Eesti kaluritele 750 tonni.  

ENE ILVES

blog comments powered by Disqus