Tänavu võib alata möödasõiduala ehitus

Praegu valmistatakse maanteeametis ette möödasõidualade ehitamist Põltsamaa-Kärevere vahelisel teelõigul. Maanteeameti lõuna regiooni ehitusosakonna juhataja asetäitja Tiit Vunk märkis, et Põltsamaa valla territooriumile ehitatakse välja esimene 2+1 möödasõiduala.


Möödunud reedel sai Põltsamaa vallavalitsuse eestvõttel Põltsamaal Carl Schmidti majas teoks infopäev, kus oli juttu ka Tallinna-Tartu maantee Põltsamaa ja Tartu vahelisele teelõigule kavandatavatest möödasõidualadest ehk nn 2+1 lahendusest. Teedeehitusspetsialisti sõnul on nad sellise lahenduse väljatöötamisel eeskuju võtnud peamiselt Rootsi ja Soome möödasõidualadest.

Möödasõidualadele rajatakse vajadusel kõrvalteele pööramise kohad, mis ei tähenda, et sealt saab pöörata igale kõrvalteele. Möödasõidualade pikkuseks kavandatakse 1,2-1,8 kilomeetrit. Praegu on valmimas projekt möödasõiduala jaoks, mis algab Tallinna suunast Tartu poole sõites nn uue Tallinna-Tartu maantee ja vana Tallinna-Tartu maantee ristumiskohast ja kulgeb Neanurmeni. Tegelikult tuleb sinna kaks möödasõiduala, kus esmalt on kõrvuti kaks Tartu suunas kulgevat sõidurada ja üks Tallinna suunas kulgev, ning seejärel vastupidi. Vastav projekt on valmimas ka sellele teelõigule, mis jääb kahe maantee ristumiskohast Põltsamaa poole, aga seda veel ehitama ei hakata.

Esimesena rajatava möödasõiduala piiresse jääb ka Suudari sild, mille asemele ehitatakse täiesti uus, millele tuleb kolm sõidurada. Ehitamise ajaks on plaanis rajada selle kõrvale ajutine sild.

2+2 lahendust esialgu ei plaanita

Tiit Vunk lausus, et ta ei oska kindlalt öelda, kas esimesena rajatav möödasõiduala valmib tänavu, aga ta ei välista seda võimalust. Möödasõiduala lõpeb enne Kaliküla ristmikku. Ristmikuala kanaliseeritakse ning pärast ristmikku jätkub 2+1 sõiduradadega teelõik. Neanurmes hoonete vahel kulgev maanteelõik jääb endisel kujul alles. Põltsamaalt Tartu suunas liikudes pöörab tee pärast Neanurme asulat järsult paremale. Neanurme ja järsu kurvi vahelisele sirgele osale möödasõiduala ei kavandata, vaid see ehitatakse edaspidi välja järsust kurvist Tartu poole jäävale sirgele teelõigule.

Tallinna-Tartu maantee liiklussagedus Põltsamaa ja Tartu vahelisel teelõigul oli 2014. aasta andmetel 6221 sõidukit ööpäevas. Neljarealise ehk 2+2 maantee väljaehitamiseks lähitulevikus puudub raha. Möödasõidualadega ehk 2+1 sõiduradadega tee on sellisele liiklusele sobiv lahendus ning oluliselt odavam. Neljarealise ehk 2+2 maantee ehitamise puhul peab liiklussagedus olema vähemalt 9000 sõidukit ööpäevas.

Põltsamaa ümbersõit rajatakse hiljem

Praegu  ei ole täpselt teada, millises järjekorras möödasõidualasid välja ehitama hakatakse. Ühe olulise kriteeriumina võetakse otsuse langetamisel arvesse liiklusohtlikud teelõigud. Tõenäoliselt ehitatakse möödasõidualad esmajärjekorras.

Praeguses teehoiukavas on möödasõidualade rajamiseks  eraldatud piiratud summa. Sellega pole võimalik välja ehitada kõiki Põltsamaa-Kärevere lõigule kavandatavaid möödasõidualasid. Sinna järgmisena rajatavad möödasõidualad selguvad pärast uue teehoiukava kinnitamist. Kui möödasõidualad osutuvad praktilises liikluses väga heaks lahenduseks, võib see nende väljaehitamist kiirendada.

Tõsiseks probleemiks on ka Põltsamaa linna piires paiknev Puhu-Risti ristmik, kus ristuvad Tallinna-Tartu ja Põltsamaa-Jõgeva maantee. Praeguses teehoiukavas pole selle eritasandiliseks ehitamist ette nähtud, selle probleemi saab lahendada Põltsamaa ümbersõidu väljaehitamisega, kuid aastateks 2020-2030 kavandatavad tee-ehituse objektid pole veel selgunud ja praegu pole teada, millal seda ümbersõitu ehitama hakatakse.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus