Tänavu saab Jõgeva raudtee ümbrus korda

Jõgeva raudteepeatuse ümbrusse Jaama ja Kesk tänavale ning Mustvee maantee äärde ehitatakse kergliiklusteed, jalgratta- ja autoparklad.


Sel moel tagatakse raudteetranspordi kasutajatele parem juurdepääs peatusele nii jalgsi, jalgrattaga, bussiga kui autoga. Projekti käigus rekonstrueeritakse 1,29 kilomeetrit kehvas seisukorras jalgteid ja kohandatakse need kergliiklusteedeks, rajatakse 700 meetrit uut kergliiklusteed. Lisaks on ette nähtud parkimiskohad 28 autole ja katusega rattaparkla kümnele jalgrattale.

Rongi kasutab keskmiselt 402 reisijat päevas

Jõgeva linnavalitsuse arenduse peaspetsialist ja projektijuht Erki Teder kinnitas, et linnale oli suureks probleemiks autode parkimiskohtade puudumine raudteepeatuse juures ning Jaama tänava ning Mustvee maantee kehvas seisus kõnniteed. Ka Jõgeva linnapea Aare Olgo väljendas heameelt, et Jaama tänava poole jääv piirkond nüüdisaegse taristu saab. “Kui seni lõikas raudtee linna justkui kaheks – Jaama tänava kõnnitee oli linna muude teedega võrreldes sedavõrd kehvas seisus –, siis suvel valmiv uus kergliiklustee ühendab meid taas,” sõnas Olgo.

Erki Tederi sõnul on rongireisijate arv Jõgeval  pärast  uute reisirongide kasutuselevõttu teinud suure hüppe: 2014. aastal läks Jõgeva raudteejaamast rongile või tuli maha 147 000 reisijat, mis on keskmiselt 402 reisijat päevas. “Seetõttu valmistasime ette rahastamistaotluse Euroopa Liidu toetusmeetmest “Raudteepeatuste ühendamine erinevate liikumisviisidega”. Projekt leidis toetust ja Keskkonnainvesteeringute Keskus  (KIK) eraldas Jõgeva linnale 581 000 eurot EL toetust,” sõnas Teder.

Tema hinnangul on juba praegu üha tihenev rongiliiklus loonud head võimalused uute külastajate Jõgevale meelitamiseks. Autoga liikumine seotakse mugavalt ühistranspordiga. Autojuhtidel on võimalik jätta oma sõiduk terveks päevaks parklasse ja reisida rongiga edasi Tartusse või Tallinna. Korrastatud ja valgustatud kõnniteed tagavad Mustvee maantee, Energia ja Suvila tänava elanikele, samuti Vana-Jõgeva küla inimestele mugava raudteejaama jõudmise.

Jaama tänav on väga oluline liikumistee eelkõige Jõgeva alevikust raudteepeatusse suunduvatele jalakäijatele, jalgratturitele ja ka autoga liiklejaile.  

Mugavalt Jõgeva alevikust Siimustisse

Jõgeva on toimepiirkonna keskus, kus on viimase rahvastikuloenduse andmetel 12 882 elanikku, kellest üha suurem osa eelistab võimalusel isikliku sõiduauto kasutamise asemel säästlikke liikumisviise. Vähemalt 4000 Jõgeva toimepiirkonna inimese jaoks on autoga Jõgevale jõudmine ainus võimalus. Siit edasi saab rongi või bussiga.

Kasusaajate hulgas on kindlasti Jõgeva aleviku elanikud, kes pääsevad mööda Jaama ja Kesk tänava uusi kergliiklusteid hõlpsalt nii rongipeatusse kui linna.

Jõgeva linnapea Aare Olgo märkis, et kuna Aia ja Rohu tänav on juba renoveeritud, tekib pärast raudteeääre korrastamist turvaline teedevõrk, et inimesed mugavalt ka näiteks Jõgeva alevikust Siimustisse pääseksid.

MARGE TASUR

blog comments powered by Disqus