Tänavale otsitakse nime

Seoses Põltsamaal algatatud Tallinna maantee 1 ja selle lähiala detailplaneeringuga, mis on koostatud Põltsamaa Felixi kinnistule, tekib linnas uus tänav ja selle ümber väiksemad erineva otstarbega kinnistud. Praegu otsitakse tekkivale tänavale nime.

Praegune ettevõtte territooriumi sisene tee jääb pärast kinnistu võõrandamist Põltsamaa Felixi poolt Põltsamaa linna tänavaks. Põltsamaa Felixi sissesõit, mis on tulevase tänava üheks alguspunktiks, nihkub Vana-Tallinna maantee suhtes linnast väljasõidu suunas. Tegemist on Põltsamaa Felixi väravast kuni Felixi kontorihooneni kulgeva teega. Selle tänava pikkus on ligikaudu  200 meetrit.

Põltsamaa linnavalitsuse ehitusnõunik Kersti Viggor lausus, et nad otsisid sellele tänavale linnapoolset nimevarianti ja küsisid selle kohta arvamust ka kinnistu omanikult. Sama tee Felixi kontori poolses otsas asub sild, mida ületades pääseb edasi Põltsamaa lossikompleksi jõepoolsel küljel kulgevale teele. Selle väikese silla nimi on Vesivärava sild. Just selle silla nimest tulenevalt pakuti ka tänava nimeks välja Vesivärava tänav.

Ehitusnõunik toonitas, et praegu välja pakutud nimi on esialgne, mille kohta kõik soovijad saavad 19. augustini oma arvamust avaldada. Kui selle eelnõu avalikustamise ajal välja pakutud tänavanime kohta muid ettepanekuid ega vastuväiteid ei laeku, esitatakse sama tänavanimega eelnõu seisukoha võtmiseks Põltsamaa linnavalitsusele.

Kui linnavalitsus otsustab, et jääb selle nimevariandi juurde, siis selline nimi tänavale antaksegi. Vastuväiteid saab esitada 30 päeva jooksul alates nime määramisest. Pärast praeguse Põltsamaa Felixi territooriumil paikneva kinnistu võõrandamist ettevõtte poolt antakse see tänav Põltsamaa linnale üle. 

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus