Tänavad taotletakse munitsipaalomandisse

Põltsamaa linnavolikogu augustikuu istungil oli kõne all Lossi tänava ja Pajusi maantee aluse maa munitsipaalomandisse taotlemine. Põltsamaa linnavalitsuse ehitusnõunik Kersti Viggor lausus, et linnavalitsuses tegeletakse aktiivselt linna tänavate munitsipaliseerimisega. Lossi tänavast on juba üks osa munitsipaalomandisse taotletud, ülejäänud osaga tänavast toimub see kolmes osas. Osale Lossi tänavast on koostatud detailplaneering, kus on määratletud liiklusmaa krundid ja neid tuleb taotleda munitsipaalomandisse vastavalt kehtivale detailplaneeringule. Ehitusnõunik lausus, et teede ehitamiseks ja remontimiseks vajaliku toetuse taotlemisel on alati kindlaks nõudeks, et tee kuuluks munitsipaalomandisse. Põltsamaa linnavolikogu liige Mart Joosep küsis, kas seda osa Lossi tänavast, mis on seotud  Põltsamaa ühe olulisema objekti Suure sillaga ja on ühtlasi linna läbiva transiidikoridori osa, on proovitud riigile üle anda. Kersti Viggor lausus, et maanteeametiga on sellel teemal läbirääkimisi peetud, ent tulutult.

Samuti tegi ehitusnõunik ettepaneku taotleda munitsipaalomandisse Põltsamaal Pajusi maantee alune maa, et järgmisel aastal oleks võimalik Pajusi maantee rekonstrueerimisele eelneva projekteerimiseni välja jõuda. Pajusi maantee on seotud kergliiklustee projektiga, mis plaanitakse rajada Pajusist Põltsamaa linna ning mis linnas kulgeb paralleelselt Pajusi maanteega. Plaanitav kergtee läbiks ka Põltsamaa valla territooriumi. Põltsamaa linnale tähendab selles projektis osalemine olemasoleva kergtee pikendamist  linna piirini. Linnavolikogu liikmed otsustasid Lossi tänava ja Pajusi maantee aluse maa munitsipaalomandisse taotleda.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus