Tänasest on turul uued Hansa Fondifondid

Hansa Investeerimisfondide fondijuht Robert Kitt ütles, et fondifondid sobivad tavalisele erainvestorile. “Kui varakamatele klientidele on jõukohane endale haldurite abiga isiklik väärtpaberiportfell koostada, siis fondifond on mõeldud ja suunatud just keskmise sissetulekuga inimesele,” rääkis ta. Investeeringuid fondifondi saab teha regulaarselt – Robert Kiti hinnangul oleks mõistlik näiteks 500-kroonine igakuine regulaarne paigutus. Kolm turule toodud fondifondi on mõeldud erineva riskisooviga investoritele: Hansa Fondifond 30 investeerib 30% ulatuses aktsiatesse. Fond sobib investorile, kes soovib stabiilset, hoiusest kõrgemat tootlust ilma lühiajaliste oluliste kõikumisteta. Hansa Fondifond 60 investeerib 60% ulatuses aktsiatesse ning sobib investorile, kelle eesmärgiks on investeeringu maksimaalne kasv ning kes on valmis lühiajaliseks investeeringu väärtuse kõikumiseks. Hansa Fondifond 100 investeerib 100% ulatuses aktsiatesse. Fond sobib investorile, kelle eesmärgiks on investeeringu maksimaalne kasv ja kes on valmis investeeringu väärtuse lühiajaliseks suureks kõikumiseks. Kiti sõnul sõltub minimaalne soovitatav investeerimisaeg fondifondide puhul nende riskiastmest ning on Hansa Fondifond 30 puhul kolm aastat, Hansa Fondifond 60 puhul viis aastat ning Hansa Fondifond 100 puhul seitse aastat. Fondifondi abil saab oma investeeringuid hajutada, paigutades raha erinevatesse fondidesse üle maailma. “Investeerimisfondi riskid on tavaliselt hajutatud läbi investeeringute erinevatesse aktsiatesse ja võlakirjadesse, kuid fondifondi puhul toimub riskide hajutamine topelt, investeerides veel omakorda fondidesse,” rääkis Kitt. “Fondifondid on halduri poolt aktiivselt juhitud, seega on investeerimisriskid paremini maandatud kui üksikpaigutuse puhul ning investeeringu riski ja tulususe suhe parem.” Fondifondi investeerimisobjektideks on valitud jätkusuutlikud ja kasumlikud fondid. Investeeringud suunatakse 50% ulatuses Ida-Euroopasse ja 50% ulatuses muudele rahvusvahelistele rahaturgudele – USAsse, Aasiasse, Jaapanisse jm. Fondifondi osakute ostmiseks peab olema avatud väärtpaberikonto. Osakuid saab osta kõigis Hansapanga kontorites ja hanza.netis “Investori” alajaotuses. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus