Tänasest kehtib maakonna uus arengustrateegia

Alles hiljuti tuli Jõgevamaa kõigi kolme omavalitsuse volikogul otsustada, kas kiita heaks äsja valmis saanud maakonna arengustrateegia projekt. Nüüdseks on kõigis kolmes omavalitsus positiivne otsus langetatud alates tänasest on maakonna arengustrateegia ametlikult jõustunud dokument.

Jõgevamaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse juhataja Maimu Kelder lausus, et mõne kuu jooksul on avanemas ka maakonna arengustrateegiate toetusmeede.

„Kogu maakonda puudutavatele ühistegevustele ja objektidele, mis on kirjas arengustrateegia tegevuskavas, on võimalus sellest meetmest toetust taotleda. Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud, kohalikud omavalitsused, ettevõtjad,“ märkis Kelder.

Raha saab taotleda kultuuri- ja spordiobjektidele, samuti haridusasutustele, mis pakuvad teenust ka väljaspool maakonnapiire. Samuti saab arengustrateegia tegevuskava raames taotleda raha turismindusega seotud viitade ja kaartide uuendamiseks.

Maimu Kelderi sõnul ei pea taotlused puudutama ainult investeeringuid, vaid toetust saab taotleda ka maakonnaülestele tegevustele. Kui tegevused ja objektid, millele sellest meetmest raha taotletakse, ja mis on ära märgitud arengustrateegia tegevuskavas, on JAEK-le esitatud, suunatakse nimekiri edasi riigi tugiteenuste keskusele hindamiseks.

Selle meetme näol on tegemist varasema hasartmängumaksust rahastatavate investeeringute ja kergliiklusteede programmi järelprogrammiga, kuhu on koondatud kõik regionaalsed toetused.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus