Täname tervishoiutöötajaid!

Eriliselt tahaksin tänada neid, kelle hoolde on usaldatud suurim varandus ? inimese tervis. Arstide töö peab vastama kindlatele eetikareeglitele, normidele. Neilt nõutakse valmisolekut ladusaks lävimiseks meediaga, keerulise keelekasutuse kõrvaleheitmist ning meditsiiniliste terminite lahtiseletamist kõigile mõistetavas keeles. Elanikkonna vananemisest tingitud suurenev nõudlus tervishoiuteenuste järele asetab aga arstide õlule veelgi suurema koorma.

Rohkete bürokraatlike reeglite ja ettekirjutuste tõttu jääb aga patsientidele üha vähem aega. Eelmisel aastal pöördus arstide poole kokku ligi viis miljonit patsienti. Patsientide rahulolu arstiabiga oli kõrge. Sotsiaalministeeriumi poolt tellitud uuring näitas, et 80% inimestest jäid teenusega rahule.

Samal ajal kohtab ka patsiente, kes küsivad: ?Teate, kes ma olen? Polkovniku lesk! Teie diagnoos ei meeldi mulle? (J. Smuul). Igal tohtril on tulnud ravida issiasehaiget, hulkuva neeru või muu taolise moodustisega patsienti ning meenutada seejuures kohustuslikku Hippokratese vannet.

Tänasel päeval kutsun üles haiglate juhte väärtustama tervishoiutöötajaid ning tagama neile koos riigiga stabiilset töökeskkonda. Iga töötaja vajab tuleviku suhtes kindlustunnet.

Tehkem sügav kummardus nende inimeste ees, kes teevad igapäevaselt kõik endastoleneva meie tervise parandamiseks ja elude päästmiseks!

Teie sotsiaalminister
Jaak Aab

blog comments powered by Disqus