Täna on ülemaailmne eakate väärkohtlemise teadvustamise päev

Eakatevastane vägivald on kogu maailmas tõsine sotsiaalne probleem. Ülemaailmse eakate väärkohtlemise teadvustamise päeva eesmärk on edendada eakate väärkohtlemise ja hooletusse jätmise paremat mõistmist ning suurendada teadlikkust eakatevastast vägivalda mõjutavatest kultuurilistest, sotsiaalsetest, majanduslikest ja demograafilistest protsessidest. Projekti eesmärk on tõsta teadlikkust ja tagada, et eakamaid vägivallaohvreid tunnustatakse ja nad saavad vajalikku tuge.
Selleks on loodud koostöövõrgustikke, mis tegelevad konkreetselt vanemate naiste vastu suunatud vägivallajuhtumitega. Projekti koordinaator Eestis on MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus