Täna kirjand

Laupäeval, 22. aprillil kell 10 alustavad tänavused abituriendid esimese riigieksami sooritamist ? kirjutavad eesti või vene keeles kirjandi.

Tänavu on sarnaselt eelmistele aastatele kirjand ainus kohustuslik riigieksam. Eesti keeles kirjutab kirjandi 10 330 inimest, vene keeles 3 775 inimest. Võrreldes 2005. aastaga suurenes eesti keeles kirjandi kirjutajate arv 183 inimese võrra, vene keeles kirjandi kirjutajate arv aga vähenes 185 õpilase võrra. Sel kevadel sooritavad eesti keele riigieksami ka kuus õpilast väljaspool Eestit: kaks Luksemburgis ja neli Tai Kuningriigis õppivat noort.

Kirjandi kirjutamiseks on aega kuus astronoomilist tundi, seega kokku 360 minutit. Eksaminand valib ühe teema kümnest ning kirjutab selle põhjal sidusa arutleva teksti, kasutades ka kirjanduslikke allikaid. Kirjandi pikkus on 600?800 sõna.

Kirjandi kirjutajad saavad valida kümne teemavaldkonna hulgast: Eesti ja eestlased; Eetika, moraal, religioon; Haridus; Inimene ja inimsuhted; Inimene ja ühiskond: sotsiaalpoliitika, majandus, ajalugu jm., Keskkond, loodushoid; Kultuur: keel, kirjandus, kujutav kunst, muusika, arhitektuur, teadus jm. Meedia; Rahvusvahelised suhted: ajalugu ja tänapäev; Sport, harrastused, vaba aeg.

Kokku registreerus tänavu riigieksamitele 23 435 õpilast. Võrreldes 2005. aastaga suurenes käesoleval aastal eksaminadide arv 1198 võrra. Gümnaasiumi varemlõpetanuid registreerus riigieksamitele 1093 ehk 232 inimese võrra vähem kui eelmisel aastal.

Riigieksameid saab sooritada 14 õppeaines. Viimane riigieksam on 14. juunil toimuv füüsika lisaeksam. Riigieksamitunnistused väljastab Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus 20. juunil.

Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

blog comments powered by Disqus