Täna avati intellektuaalomandi infovärav autor.ee

Kultuuriminister Raivo Palmaru sõnul on Eestis olukord autoriõiguse valdkonnas liikumas Euroopa riikides omaksvõetud põhimõtete suunas. Eelnevat kinnitab ka asjaolu, et Eesti vastav seadusandlus on Euroopa Liidu õigusega kooskõlas. “Samas näitab eelmise aasta lõpul TSN Emori läbiviidud uuring, et inimestel on intellektuaalse omandi kohta infot siiski vähe. Usun, et uus infoportaal autor.ee aitab teha autori õigustega seotud info kättesaamise senisest oluliselt lihtsamaks,” üles Palmaru. TNS Emori poolt 2005. aasta novembris teostatud uuring näitas, et ligikaudu kaks kolmandikku Eesti elanikest ei ole enda hinnangul autoriõiguste teemaga kokku puutunud. Kaudset kokkupuudet meedia või tuttavate vahendusel omab 22 protsenti ja vaid 9 protsenti on teemaga isiklikult seotud olnud. Uuringu tulemuste põhjal on teadlikkus sellest, kuhu pöörduda, juhul kui vajatakse autoriõiguste kohta infot, madal: vaid veerand elanikest (26%) oskas nimetada mõne võimaliku infoallika. Infoväravast autor.ee leiavad huvilised ka infot täna Raadio 2 ja A-Rühma poolt välja kuulutatud A-Rühma uue laulu “Emmpee3 (Karju Kaasa)” remiksimise konkursi kohta, millel oodatakse osalema kõiki Eesti üldharidus- ja kõrgkoolides õppivad noori. A-Rühma laulja Kaarel “Kozy” Kose sõnul puutuvad kõik loominguga tegelevad inimesed üha enam kokku enda kui autori õiguste kaitse küsimustega ja ta on veendunud, et igaüks peaks oma loomingut kaitsma. “Usun, et kõikidel loojatel võiks olla võimalus oma loomingust ka kuidagi elatuda ja autoriõiguste kaitse vajadust on siinjuures võimatu ülehinnata,” tõdes Kose. Intellektuaalomandi infovärav autor.ee on üks osa Phare projektist “Euroopa Liidu intellektuaalse omandi alase seadusandluse rakendamine”, mida kureerib Kultuuriministeerium ja rahastab Euroopa Liit. Selle teavitamisprojekti eesmärgiks on selgitada intellektuaalse omandi olemust ja tähtsust ning anda inimestele konkreetset infot, kuidas saada abi konkreetsetes autoriõiguse ja tööstusomandi õiguskaitse küsimustes. Projekti raames on lisaks intellektuaalomandi infoväravale kavas ka konkreetsetele sihtrühmadele suunatud teavitamistegevused nagu autoriõiguste käsiraamat kohalikele omavalitsustele ja autoriõiguste infovoldik muusikateoste kasutajatele. Kõikidesse Eesti üldharidus- ja kõrgkoolidesse saadetakse käesoleva projekti käigus plakatid, mis juhivad noorte tähelepanu autoriõigustele ja täna avatud intellektuaalomandi infoväravale. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus