Täna alustas tööd Sisekaitseakadeemia piirivalve kolled?

31 üliõpilasega kaugõpperühm koosneb ohvitseridest või allohvitseridest, kes juba töötavad piirivalves. Järgmisest aastast alates on piirivalve kolled?is võimalik haridust omandada ka päevases õppevormis, kus õppetööd saab alustada isik, kellel on keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon ja kes vastab piirivalveteenistusse võtmise nõuetele. Sisseastumiseks peab tulevane õppur sooritama psühholoogilised ja füüsilised katsed, samuti võetakse arvesse riigieksamite ja intelligentsustesti tulemusi. Sisseastujatelt eeldatakse eelnevat piirivalvetöö kogemust. Piirivalve kolled?i lõpetanud saavad piirivalveohvitseri auastme ning võivad kandideerida juhtivatele ametikohtadele piirivalves. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus