Talvised kehalise kasvatuse tunnid toovad kooliellu vaheldust

Kolmandal õppeveerandil toimuvad enamikes Jõgevamaa koolides kehalise kasvatuse tunnid õues. Suusatamine, uisutamine ning ka kelgutamine on kenaks vahelduseks umbses võimlas viibimisele.

Esku-Kamari algkooli juhataja Eda Miljandi sõnul viibivad nende kooli õpilased lisaks kehalise kasvatuse tundidele õues ka ühel vahetunnil ja seda iga ilmaga. “Oleme tervist edendav kool ning lastele meeldib värske õhk,” kinnitas kooli juhataja.

Kehalise kasvatuse tundides tegeldakse lisaks suusatamisele ja uisutamisele ka lumelinna ehitamisega, korraldatakse mitmesuguseid liikumismänge ja teatevõistlusi. Välitunnis hinnatakse ennekõike osavõttu. “Lastele talvised kehalise tunnid meeldivad, enamasti on nende hinded “viied“, väga harva ka “neljad“,” rääkis Miljand.

Hinnatakse osavõttu

Ka Vaimastvere koolis toimuvad kolmandal õppeveerandil suusatunnid. Praegu on kooli kõrvale lumesaaniga sisse sõidetud rajapõhi ning edaspidi on kooli direktoril Väino Lingil plaanis tekitada rada tulevase staadioni platsile, sest seal on maastik künklikum. 

“Üldiselt on see õpilastele meeltmööda, kuid alati on neid, kellele mingisugune füüsiline pingutus ei meeldi,” sõnas direktor, tunnistades, et kaheksanda ja üheksanda klassi õpilased ei viitsi enam eriti kehalise kasvatuse tunnist osa võtta. Üldine suusatundidest osavõtt on siiski aktiivne,  tõenäoliselt tänu sellele, et  varustus antakse õpilastele koolist.

Välitunnid toimuvad ka sulailmaga. “Kui lund napib, siis korraldame väljas teatevõistlusi või käime jooksmas,” rääkis direktor. Nagu Esku-Kamari koolis, nii hinnatakse Vaimastvereski pigem tunnist osavõttu kui tulemusi. Kindlasti suusatame ühe või kaks korda veerandi jooksul ka aja peale,” rääkis koolijuht.

Et ka kehalise kasvatuse tunni eesmärk on lastele midagi õpetada, siis harjutatakse klassika- ja vabatehnikat.

Suusatunde viiakse läbi ka Laiuse Põhikooli kõikides klassides. Ka Laiusel hinnatakse tundidest osavõttu, lisaks veel kiirust ning tehnikaelemente. Kooli kehalise kasvatuse õpetaja Vallo Väljaotsa sõnul võtavad õpilased õuetundidest hea meelega osa. Need, kellel suusavarustus puudub, teevad samuti tundides kaasa — kas siis kõnnivad või jooksevad.

Välitunnid karastavad

Sadala Põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja Maiu Veltbachi sõnul omandavad lapsed välitundides uusi oskusi ning talvel õues sportimine on ka väga karastav. Lisaks suusatamisele ja uisutamisele tegeldakse  Sadalas ka kepikõnni ning liikumismängudega.

“Eks veerandi alguses on vahel nurinat kuulda, kuid üldiselt hakkavad need välitunnid õpilastele meeldima,” ütles õpetaja Veltbach.

A. Haava nimelise Pala Kooli lähedal on ideaalsed suusarajad. Nooremad õpilased tegelevad kehalise kasvatuse tundide ajal ka kelgutamise või lumekindluste ehitamisega. Suusatamise juures hinnatakse seal klassika- ning vabatehnikaoskusi, mäkketõusu ja laskumist.

Kooli kehalise kasvatuse õpetaja Virge Otsa kinnitas, et  õpilased naudivad suusatunde — tingimused selle spordialaga tegelemiseks on väga head.

iii

EILI KOITLA

blog comments powered by Disqus