Talv majanduses taandub

Talvele järgneb alati kevad ja majanduslangusele tõus. Märkamatult ongi tänavune talv taandunud ning on ainult aja küsimus, kui ka majanduses hakkab päike kõrgemalt käima ning saabuvad sulailmad.

Eesti eksportöörid on igati konkurentsivõimelised ja neil on head eeldused majanduskriisist edukalt väljuda. Eesti ekspordimaht on viimase viie aastaga kahekordistunud, ulatudes mullu 132 miljardi kroonini. 40 000 Eesti ettevõttest näitas eelmisel aastal arvestatavat eksporditulu rohkem kui 5000 firmat ehk iga kaheksas ettevõte. Need kõnekad faktid kinnitavad meie ettevõtete ambitsioonikust ja potentsiaali. Siiras lugupidamine nendele Eesti ettevõtjatele, tänu kellele see on võimalikuks saanud.

EAS on viimase aasta jooksul andnud eksporditoetust rohkem kui 126 miljonit krooni ühtekokku 127 ettevõttele, neist Jõgevamaalt ühele ekspordiprojektile 107 000 krooni ulatuses. Vaadates rahastatud ekspordiplaane ja rääkides  ettevõtete juhtidega, tulevad selgelt esile kolm tänast prioriteeti. Nendeks on tootearendus, efektiivsus ja turundus uutel turgudel.

Tootearendus tõuseb ausse

Tootearendus on juhtide jaoks olnud kõige olulisem. Edukad ettevõtted peavad järjepidevat tootearendust oma peamiseks konkurentsieeliseks. Just praegusel majanduslanguse perioodil on paljudel ettevõtetel käsil uute toodete väljatöötamine, et tagada parem positsioon turul. Mitmete arendusprojektide juures on kasutatud ka EAS-i erinevate toetusprogrammide võimalusi.

Efektiivsuse tõstmine päevakorras

Efektiivsuse suurendamine on päevakorras eranditult kõigis ettevõtetes. Tähtsal kohal on kulude kokkuhoid: vaadatakse süsteemselt üle nii ostupool, töökorraldus tootmises, logistikaküsimused kui ka personali oskused ja teadmised. Üha rohkem on hakanud EASi laekuma rahastamistaotlusi koolitusprojektidele, kus ettevõtted on paika pannud koolituste plaani terveks aastaks.

Uued turud hajutavad riske

Uued turud ja uued kliendid on omandanud kriitilise tähtsuse väga paljudele ettevõtetele kahel põhjusel. Esiteks on muutunud turusituatsioon, sest majanduskriis on meie senistel eksportturgudel enamike kaubagruppide osas selgelt nõudlust pärssinud. Nagu üks firmajuht hiljuti tõdes, et kui varem valisime tellimuste vahel, siis nüüd peame tõsiselt müümisega tegelema hakkama. Teiseks on nii mõnigi ettevõtja öelnud, et ei arvestanud piisavalt mõnele üksikule suurele kliendile keskendumisest tulenenud riskiga. Kui selline klient on tellimise lõpetanud, siis tuleb kõvasti pingutada, et leida uued kliendid ja korraldada tootmine ümber vastavalt uutele vajadustele.

Samas on rasketes oludes oluliselt kasvanud Eesti firmade koostöötahe. Üheks näiteks on koostöös Eesti Masinatööstuse Liiduga korraldatud Eesti ettevõtete ühisstend Hannoveri tööstusmessil 20.-24. aprillil, mida ka EAS rahaliselt toetas. Tegemist on masinaehituse sektori kõige olulisema turundusüritusega Euroopas. Innovatsioonipaviljonis asunud Eesti stend lõi meie ettevõtjatele hea võimaluse kohtuda messi külastavate võimalike välispartneritega.

Eksporditoetuse võimalused laienesid

Kasuliku infona on hea teada, et alates märtsist saab EAS-i eksporditurunduse toetusprogrammist küsida toetust kuni 2,5 miljonit krooni varasema 1,5 miljoni asemel. Toetust saavad küsida nii tegutsevad kui ka alles alustavad eksportöörid, sõltumata ettevõtte suurusest. Ainsaks eelduseks on ekspordikasvule orienteeritud realistliku äriplaani olemasolu.

EAS pakub eksportivatele ettevõtetele viit toetusvõimalust

Eksporditurunduse toetusprogrammist saab küsida toetust kuni 2-aastase turundusplaani elluviimiseks. Suuremad toetatavad kulud on reeglina seotud kas suurtel rahvusvahelistel messidel osalemise või välisturgude külastamisega. Lisaks paneb EAS õla alla tootekataloogide, turundusmaterjalide ja näidiste valmistamisele, kaubamärgi registreerimisele jne. Toetuse piirmäär on kuni 50 protsenti kuludest, ülejäänud osa tuleb ettevõtjal ise rahastada.

Arendustöötaja kaasamise toetusprogramm on täiesti uus toetusvõimalus, mis pakub abi rahvusvahelise kogemusega tehnoloogi, disaineri või turundusjuhi värbamiseks välismaalt. Toetust saab küsida kuni 50 protsendi ulatuses töötaja palgakulust kuni kolme aasta jooksul.

Teadmiste ja oskuste arendamise programmi kaudu toetatakse neid tööalaseid koolitusi, mis on suunatud ettevõtete konkurentsivõime suurendamiseks. Toetuse minimaalne suurus on 35 000 krooni ning EAS rahastab kuni 50 protsenti koolituse maksumusest.

Messitoetuse ja ühisturunduse toetuse raames saavad ettevõtted küsida toetust kas messil osalemiseks või ühiste turundusürituste läbiviimiseks.

EASi välisesindused  kokku 10 linnas Lääne-Euroopas, Venemaal, Hiinas, Jaapanis ja USAs aitavad leida koostööpartnereid nii alustavatele kui ka juba tegutsevatele eksportööridele. 

iii

ALLAR KORJAS, EASi ekspordidivisjoni direktor

blog comments powered by Disqus