Talumetsa majandamise konkursist tasub osa võtta

Ootasin seda päeva huviga, sest siiani oli jõgevamaa metsaomanik tagasihoidlik toetuste taotlemisel ja ühistutega suhtlemisel. Nõupäevast osavõtt oli rohke ja see näitas, et huvi oma metsamaa majandamiseks ja järjepidevuse säilitamiseks on olemas.

Tahaks teiega, erametsaomanikud, suhelda ja teie arvamust teada saada ka muudel teemadel kui taotlused, sest nendega hakkame nüüdsest tegelema.

Niisiis, vabariigis on juba 12 aastat korraldatud talumetsamajandaja konkurssi. Jõgeva maakond sellest 2005. aastal osa ei võtnud.

Teeme nii, et esitame 2006. aastal meiegi konkursile Jõgevamaalt vähemalt ühe osavõtja (tahaks rohkem).

Talumetsade majandamise konkursist osavõtjate hindamiseks on Erametsaliit moodustanud komisjoni, kes võrdleb vabariigi ulatuses konkursist osavõtjate tööd.

Talumetsamajandajate konkursil hinnatakse nelja põhinäitajat:

Raietööd: kas on jälgitud metsamajandamise kava ja sellest kinni peetud, raie kvaliteeti. Lageraietele seemnepuude jätmist, elujõulise järelkasvu säilitamist, raiejäätmete koristamist, bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks kasutatud vajalikke meetmeid.

Metsa taastamine: kas on kõik uuendusraielangid metsastatud metsamajandamiskavas ettenähtud viisil, kultuuride kasvama minekut, eelnevate aastate kultuuride hooldamist ja nende kujundamist metsanoorendikeks.

Maaparandustööd: metsakuivendustööde vajadust, uute metsakuivenduskraavide kaevamist, olemasolevate remonti ja puhastamist; metsateede rajamist ja korrashoidu.

Metsakasutustöid, varutud puidu kvaliteeti, raiejäätmete kasutamist; tulu saamist.

Nende tööde hindamise tulemusena on võimalik saada kuni 20 hindepunkti.

Peale selle võib saada veel 5 hindepunkti maastikukujundusest, kultuuripärandi säilitamisest, looduslikust mitmekesisusest, ühistegevuses osalemisest, tehtud metsanduslikest investeeringutest, talu üldisest jätkusuutlikkusest.

Erametsaomanik, palun anna teada, kui soovid ise konkursist osa võtta või tead tuttavat, naabrit, sugulast, kes seda sooviks.

Võtame soovijatega ühendust, selgitame välja kõige enam sobivad ja esitame Erametsaliidule hindamiseks – võrdlemiseks.

Traditsiooni kohaselt kuulutatakse aasta põllumees ja talumetsamajandaja välja juulikuu viimasel nädalavahetusel Jäneda Talupäevadel.

26. augustil 2006. aastal toimub Oonurmes 2005. aasta võitja Heldur Lepiku talus VII talumetsamajandajate kokkutulek, kuhu on kutsutud kõik eelmiste aastate konkursil osalenud pered.

Oma pakkumistest-arvamustest ja tekkinud küsimustest andke teada telefonil 5251635 või e- posti teel : pille.mitt@mail.ee.

PILLE MITT,
Jõgevamaa erametsaomanike tugiisik

blog comments powered by Disqus