Tallinnas on kõne all spordi muutuv roll kõrghariduses

Diskussioonides ja õpitubades on kõne all spordikeskuste juhtimine, tervishoid, Euroopa Ainepunktide Ülekande Süsteem (ECTS), füüsiline tegevus ja tervis kõrgkooli keskkonnas. ENASe presidendi Peter Lyneni sõnul valiti need teemad, et arutleda erinevate kõrgkoolispordi mudelite üle avatud Euroopas. Ettekandjate ja osaliste seas on ülikoolide spordikeskuste direktorid ja managerid Saksamaalt, Norrast, Iirimaalt, Portugalist, Belgiast, Inglismaalt, Prantsusmaalt, Sloveeniast, ?veitsist, Hispaaniast, Soomest, Rootsist, T?ehhist, Horvaatiast ja Hollandist. Kokku osaleb konverentsil 70 kõrgkoolide spordikeskuste esindajat Euroopa riikidest ja ka Iisraelist.

ENAS on üle-euroopaline kõrgkoolide spordikeskuste assotsiatsioon, mille asutajaliige on ka Tallinna Tehnikakõrgkool, kes on praegu ka ainuke liige Eestist. ENAS (European Network of Academic Sport Services) on organisatsioon, mille eesmärgiks on toetada ja arendada massisporti kõrghariduses. Tallinna Tehnikakõrgkool on praegusel hetkel ainuke ENASe liige Eestist.

Erinevate Euroopa ülikoolide spordikeskuste esindajad asutasid ENASe 1997. aastal Chamberys Prantsusmaal. Alates aastast 2001 on ENAS registreeritud kui valitsusväline juriidiline isik.

ENAS arendab kommunikatsiooni Euroopa ülikoolide ja kõrgkoolide spordikeskuste vahel ning vahetab ideid ja kogemusi eri maade vahel rekreatsiooni, tervise, kultuuri ja kehalise kasvatuse valdkondades. Organisatsioon toetab ülikoolide ja kõrgkoolide spordikeskuste töötajate ning üliõpilaste mobiilsust Euroopas. Samuti on üheks töösuunaks aidata kaasa spordikeskuste töö tunnustamisele hariduse valdkonnas.

Hetkel on ENAS assotsiatsiooni liikmeks 74 erinevat ülikooli ja kõrgkooli spordikeskust kahekümnest Euroopa riigist. ENAS liikmed esindavad ligi. miljonit üliõpilast Euroopas.

Igal aastal korraldab ENAS traditsiooniliselt oma liikmetele ja liikmekandidaatidele konverentsi, mis toimub ühe liikme asukohamaal. Selleaastase konverentsi korraldamine on usaldatud Tallinna Tehnikakõrgkoolile.

Täiendav informatsioon:
Raivo Russmann, TTK kehakultuurikeskuse direktor

Malle Jürves,
avalik suhete talituse juht
Tallinna Tehnikakõrgkool

blog comments powered by Disqus