Tallinnas maanduvatel lennureisijatel tasub teada oma õigusi

Tarbijakaitseamet juhib tähelepanu, et seoses 1. mail alanud Tallinna lennujaama lennuraja remonditöödega ei ole välistatud olukorrad, mil hilinenud lennud ei saa maanduda Tallinnas, vaid suunatakse ümberkaudsetesse lennujaamadesse. Ka sellises olukorras kehtivad reisijale tavapärased õigused.

Lennuettevõtjal on kohustus toimetada reisija lõppsihtkohta esimesel võimalusel ning vajadusel kasutada alternatiivset transporti, näiteks bussi, laeva, taksot. Kui alternatiivset transporti ei pakuta, võib reisija valida endale ise sobiva transpordi lõppsihtkohta, mille kulud peab hüvitama lennuettevõtja.

Juhul, kui  reisija lennu ümbersuunamise ja alternatiivse teekonna tõttu oma lõppsihtkohta enam kui kolm tundi hilineb, on reisijal õigus nõuda ka hüvitist, mille suurus oleneb lennudistantsist. Samas tuleb arvestada, et õigust hüvitist saada ei ole, kui lennuettevõtja suudab tõestada, et pikaajalise hilinemise põhjustasid erakorralised asjaolud. Iga olukorda tuleb hinnata juhtumipõhiselt.

Nii sõidukulude kui hüvitise nõue tuleb esmalt esitada lennuettevõtjale. Kui reisija lennuettevõtjaga kokkulepet ei saavuta või kui lennuettevõtja ei vasta kaebusele mõistliku aja jooksul, võib reisija esitada kaebuse tarbijakaitseametile.

Rohkem teavet leiab tarbijakaitseameti lennureisija õiguste rubriigist veebis http://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijale/lennureisija-oigused.

PILLE KALDA, tarbijakaitseameti kommunikatsiooniekspert

blog comments powered by Disqus